Dossier CETA

CETA, wat is dat?

CETA, wat is dat?

03 mei 2017

CETA is een handelverdrag tussen Canada en de Europese Unie. De afkorting staat voor Comprehensive Economic and Trade Agreement. Het wordt ook wel gezien als de Canadese versie van TTIP. Het verdrag moet onder andere de invoerbelasting opheffen om de export tussen beide partners te vergemakkelijken.

Is CETA nog te stoppen?

Jawel! Het verdrag trad voorlopig in werking toen het Europees Parlement het op 15 februari 2017 goedkeurde. De term voorlopig wordt gebruikt, omdat de 38 nationale en regionale parlementen zich ook nog over het verdrag moeten buigen. Als Nederland of een ander land het verdrag verwerpt, dan gaat er een streep door het hele verdrag en stopt de voorlopige inwerkingtreding. Waarschijnlijk buigt de Tweede Kamer zich in het najaar over CETA.

stopera

Zes nadelen van CETA

1 Oneerlijke concurrentie

Canada heeft lagere productie-, arbeids-, milieu- en dierenwelzijnstandaarden. Dat betekent dat zij goedkoper kunnen produceren dan landen in de Europese Unie. Met als gevolg dat de concurrentie positie van bijvoorbeeld boeren enorm verzwakt. Onze standaarden komen door deze ongelijkheden ook onder druk te staan. CETA draagt bij aan verdere industrialisering/schaalvergroting van landbouw, met alle onduurzame gevolgen van dien; bodemuitputting, methaanuitstoot en onze grondstoffen raken sneller op.

2 Meer teerzand en schaliegas

CETA leidt tot meer uitstoot van broeikasgassen en klimaatvervuiling. CETA kan tevens leiden tot meer investeringen in teerzand en schaliegas.

3 De chloorkoe en kiloknallers vol groeihormonen

De chloorkip komt er niet, maar de chloorkoe misschien wel. Rundvlees mag in Canada worden behandeld en gewassen met chloor. Deze chloorkoe mag de EU eigenlijk niet in, maar het is ontzettend moeilijk te controleren of je stuk vlees aan de andere kant van de oceaan nog even een chloorbadje heeft gehad. Het vlees komt hoofdzakelijk van megastallen. Op deze manier vinden Canadese kiloknallers de weg naar onze supermarkten.

4 Amerika via de achterdeur

CETA is een achterdeur voor multinationals uit de Verenigde Staten. Zo'n 80 procent van de Amerikaanse bedrijven dat in de EU investeer, heeft een vestiging in Canada en kan zich langs die weg ook storten op de Europese markt. Bedrijven uit de Verenigde Staten zijn al volop aanwezig op de Europese markt. Nieuw is dat zij met CETA gebruiken kunnen maken van nieuwe rechten die hen extra bescherming geven als zij zich benadeeld voelen door nieuwe wetgeving van onze overheid, onder andere op het gebied van milieu. Bijvoorbeeld: Het Amerikaanse ExxonMobil wint gas in Groningen, als onderdeel van de NAM. Als we voor de veiligheid van de Groningers, de gaskraan dicht zouden draaien, krijgt ExxonMobil met CETA de mogelijkheid om miljarden te claimen als compensatie voor hun misgelopen winst.

5 Multinationals worden machtiger dan de overheid door allerlei vormen liberalisering

Het investment Court System is onderdeel van CETA. Als een buitenlandse investeerder zich benadeeld voelt door nieuwe wetgeving van onze overheid, hoeven ze dit niet aan te kaarten bij een nationale rechtbank. ICS is een vorm van privé-arbitrage waarbinnen bedrijven claims bij onze overheid kunnen neerleggen als ze winst verliezen door ingrijpen van de overheid. Hierdoor kan een overheid voorzichtig worden met het invoeren van bijvoorbeeld milieubeschermende maatregelen, omdat ze bang zijn voor toekomstige miljardenclaims.

6 Ons milieu en onze werknemers zijn slecht beschermd

Fel bevochten standaarden als arbeidsrechten, milieubeschermende maatregelen, beschikbaarheid en kwaliteit van publieke diensten, komen onder druk te staan met dit verdrag. Er staan in het verdrag namelijk geen harde afspraken over deze onderwerpen.

Worden we er wél rijk van?

Was het maar waar, dan leverde het tenminste nog iets op. Volgens de Joint Study van de EU Commissie en Canadese overheid zal CETA een extra economische groei van 0.08% voor de EU opleveren. Dit komt neer op een extra 45 cent per EU inwoner, en pas zeven jaar nadat het verdrag van kracht wordt. Dit komt neer op 1 kopje koffie per elke 6 weken. Als CETA er komt en je over 7 jaar een kopje koffie drinkt, geniet er van, want daar is dan een hele hoge prijs voor betaald.

Wat is het alternatief?

Wij zijn niet tegen handel. Absoluut niet. Als de EU verdragen wil sluiten die bijdragen aan een duurzame economie, die ons verlossen van kolen, olie en gas en die investeren in ecologische landbouw, dan zeggen wij volmondig JA! Wij storten ons de komende tijd op het opzetten van een alternatief, waarin beschreven staat waar eerlijke handel in onze ogen aan moet voldoen. Want het kán en moet eerlijker en duurzamer!

Waarom bezorgde burger Fleur zich inzet tegen foute handelsverdragen

"Handelsverdragen als TTIP en CETA zijn een bedreiging voor onze democratie en onze aarde."

fleur

Alle belangrijke beslissingen over deze verdragen worden achter onze rug om genomen. Door het omstreden ICS kunnen nationale overheden buitenspel worden gezet en krijgen grote bedrijven meer macht. In het beste geval zorgen de verdragen voor een beetje economische groei, maar wie profiteert er van die economische groei? Als mijn buurt morgen overstroomt en compleet opnieuw moet worden opgebouwd zorgt dat ook voor economische groei. Het wordt tijd dat we samen met onze gemeenschap gaan bouwen aan een duurzame en veerkrachtige wereld waarin we met elkaar leven in plaats van naast elkaar. We hebben een nieuw systeem nodig en moeten ons niet door dit soort verdragen laten vastklemmen in het oude systeem!"