Van oerwoud naar overheid

Rapporten

Rapporten

22 maart 2011

  • Rapport 'Van oerwoud naar overheid' (april 2011, PDF)

Nederland gebruikt grote hoeveelheden (tropisch) hout in onder meer bouwprojecten. Vaak leidt de winning van dat hout in de productielanden tot grootschalige kaalkap met dramatische gevolgen voor mens en milieu.

  • Rapport 'Van oerwoud naar bouwhout' (maart 2008, PDF)

Illegale kap en gerelateerde handel is een belangrijke oorzaak van de wereldwijde ontbossing van 13 miljoen hectare per jaar.

  • Rapport 'Van oerwoud naar bouwput' (juni 2006, PDF)

De overheid maakt al sinds de jaren negentig beleid voor de stimulering van duurzaam hout en het tegengaan van illegaal hout op de Nederlandse markt.