Door de jaren heen

FLEGT: Het bos hangt de vlag uit

FLEGT: Het bos hangt de vlag uit

21 februari 2011

Een meer dan 10 jaar lange campagne van Greenpeace, ICCO, Milieudefensie en het Wereld Natuur Fonds tegen illegaal hout heeft op 7 juli 2010 zijn vruchten afgeworpen. Het Europese Parlement heeft voor een wet gestemd die illegale houthandel verbiedt.

Illegaal hout op de Europese markt
Illegaal gekapt hout komt nog steeds massaal op de Europese markt: eenvijfde van de totale import is illegaal of verdacht. In onderstaande video horen we van inwoners van Liberia en Kameroen wat de impact van illegale houtkap is op hun dagelijks leven. Het zijn verhalen over vernietigde akkers, gebroken beloften, klimaatverandering en het verdwijnen van dieren- en plantensoorten.

FLEGT
De landen die dit illegaal gekapte hout importeren hebben in 1998 afgesproken dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De Europese Unie is daarom in 2003 het Actieplan FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) gestart op de illegale houtkap en handel te stoppen. Er is veel gesteggeld over wetgeving in de EU. Uitstel volgde op uitstel en Milieudefensie heeft middels publieke acties zoals emailprotesten, krasacties, aanbieden van rapporten, onderzoek en publicatie van illegaal hout cases, altijd de druk erop willen houden, zodat uitstel geen afstel werd.

Succes

Op 7 juli 2010 heeft het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid voor een wet gestemd die illegaal hout verbiedt op de Europese markt. Niet alleen wordt illegaal hout verboden, ook moeten bedrijven in Europa houtproducten uit risicolanden onderzoeken en het land van herkomst te allen tijde kunnen traceren.

Greenpeace, Milieudefensie, ICCO en het Wereld Natuur Fonds hebben ruim tien jaar campagne gevoerd voor een wet die een einde maakt aan de illegale houthandel in Europa. Bewijs van illegale praktijken, overleg met de houtsector, lobbygesprekken en directe acties hebben eindelijk geleid tot dit succes. Noodzaak is nu dat deze wet snel wordt geïmplementeerd en dat bedrijven hun verplichtingen nakomen.