Door de jaren heen

De brievenbussticker

De brievenbussticker

21 februari 2011

Jaarlijks krijgt een gemiddeld huishouden ruim 1800 stuks ongeadresseerd reclamedrukwerk in de brievenbus: een gigantische papierverspilling en een onnodige aanslag op de bossen. En voor veel mensen een bron van ergernis. Daarom heeft Milieudefensie de inmiddels bekende brievenbussticker in het leven geroepen.

Al in 1993 leidden acties van Milieudefensie tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk tot de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk, die de snelle groei van reclamedrukwerk moest terugdringen door het uitgeven van de inmiddels bekende ja/nee-brievenbusstickers. De sticker is verkrijgbaar bij het gemeentehuis en het stadsdeelraadkantoor.

Bestel telefonisch de brievenbussticker
De landelijke dekking van de sticker is nu 13,6 procent. Dat is nog veel te weinig, dus bestel snel ook een sticker. Dat is hard nodig want de oplage van ongeadresseerd reclamedrukwerk stijgt nog steeds. Ook in 2007 was er weer een stijging van bijna 6 procent ten opzichte van 2006 naar 12,5 miljard folders per jaar.

U kunt de sticker aanvragen bij de Milieudefensie Servicelijn: 020 6262 620, de sticker wordt u dan tegen een vergoeding voor de verzendkosten toegezonden.

Hoe weert u geadresseerd reclamedrukwerk?

Ongeadresseerd reclamedrukwerk weert u met de sticker op uw brievenbus. Maar steeds vaker sturen boekenclubs, postorderbedrijven en loterijen u brieven alsof ze u persoonlijk kennen. Dit gebeurt met behulp van gekochte adressenbestanden.
Met de volgende eenvoudige stappen kunt u veel van de geadresseerde reclame uit uw brievenbus weren.

1. Postbusnummer 666
Stuur een kaartje naar Postbusnummer 666, 1000 AR, Amsterdam, met de vermelding welke blokkade (direct mail, vaste telefoon, mobiele telefoon, e-mail, SMS, nabestaanden en marktonderzoek) men niet meer wenst. (Niet vergeten naam, adres, woonplaats te vermelden en een postzegel te gebruiken). Tot slot plaatst u uw handtekening. Zonder verdere kosten weert u daarmee het grootste deel van de geadresseerde reclame. De meeste grote verspreiders worden van uw wens op de hoogte gebracht en u krijgt geen geadresseerde reclame meer van hen. Na vijf jaar of als u gaat verhuizen, moet u opnieuw een kaartje insturen.

U kan uw wens ook via internet kenbaar maken op: https://www.bel-me-niet.nl/ Hier kunt u ook uw telefoonnummer later blokkeren voor commerciële boodschappen en telemarketing.

2. Uw bank
Laat uw bank en/of verzekeringsmaatschappij weten dat u geen prijs stelt op folders (bij uw afschriften en dergelijke). Schrijf ook daarvoor een brief of een (brief)kaartje. Hieronder een voorbeeldtekst die u zo kunt overnemen.

Geachte meneer, mevrouw,

Hierbij verzoek ik u:
Mij geen ongevraagd reclamedrukwerk te sturen, noch in de vorm van bijsluiters, noch in de vorm van afzonderlijke mailings, ook niet namens derden.

Mijn persoonlijke gegevens uitsluitend te gebruiken voor een concrete uitvoering van de tussen ons gesloten overeenkomst. Verstrekking van mijn gegevens aan derden dient, behoudens uw verantwoordelijkheden voor de wet, achterwege te blijven.
Vermeld vervolgens uw naam en adresgegevens en onderteken de (brief)kaart.