Door de jaren heen

Biodiversiteitstop Den Haag: kans om bossen te beschermen

Biodiversiteitstop Den Haag: kans om bossen te beschermen

21 februari 2011

Begin juni 2007 vond in Den Haag de veertiende conferentie van de 'Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora' (CITES) plaats. CITES is een verdrag dat de internationale handel in bedreigde soorten reguleert. Zo staan onder meer de Afrikaanse olifant en de gorilla op de CITES-lijst. CITES behoedt op deze manier planten en dieren voor uitsterven.

Wat wil Milieudefensie?
Meer houtsoorten op CITES! Tot nu toe staan er nog maar vier boomsoorten die internationaal veel verhandeld worden op de CITES-lijst. Dit zijn: ramin uit Indonesië en Maleisië, afrormosia uit Centraal-Afrika, mahonie uit Bolivia, Brazilië en Peru en Spaanse ceder uit het Caraïbisch gebied en Latijns-Amerika. Als de handhaving voldoende is, genieten deze soorten een goede bescherming en moet de overheid zich inspannen voor duurzaam en legaal bosbeheer in de gebieden waar de boomsoort voorkomt.

Er zijn echter nog veel meer boomsoorten die met uitsterven bedreigd worden. Op de “rode lijst” van The World Conservation Union (IUCN, een gezagsdragende internationale natuurbeschermingsorganisatie) staan ongeveer achtduizend boomsoorten die dringend bescherming nodig hebben. Dat is één op de tien boomsoorten. Veel van deze soorten worden bedreigd door destructieve en illegale kap voor de internationale houthandel. CITES kan een goed instrument zijn om deze soorten voor uitsterven te behoeden.
Milieudefensie wil dat minstens 17 boomsoorten op korte termijn op de CITES-lijst worden opgenomen.

In Den Haag hebben ministers overlegd over de mogelijkheid om met CITES de internationale handel in destructief en illegaal gekapt hout aan te pakken. Earth Alarm schrijvers riepen minister Verburg op om tijdens de bijeenkomst te pleiten voor meer boomsoorten op de CITES-lijst en een sterke verbetering van de handhaving van CITES. Minister Verburg heeft zich er hard voor ingezet, maar helaas was de tijd er nog niet rijp voor. Hopelijk kan bij de volgende bijeenkomst meer bereikt worden.