Dossier Biobrandstoffen

Earth Alarm 142: reactie op antwoord Rabobank

Earth Alarm 142: reactie op antwoord Rabobank

03 februari 2014

3 februari 2014 - In reactie op de schrijfactie Earth Alarm van Milieudefensie richting Rabobank over het financieren van illegale palmolie, landroof en ontbossing heeft de Rabobank een persbericht geplaatst.

Milieudefensie waardeert de actieve houding van de Rabobank in de duurzaamheidsdiscussies rondom de palmoliesector en heeft met de Rabobank ook altijd een open communicatie onderhouden en zal dat ook blijven doen. De betrokkenheid van de bank bij de duurzaamheid van palmolie is ook een logisch gevolg van de grote investeringen die de bank in deze sector heeft.

Bewijslast

Rabobank geeft aan dat ze van palmoliebedrijf Bumitama Agri, waaraan de bank vele miljoenen leent, verwacht dat het bedrijf zich houdt aan de duurzaamheidscriteria van de RSPO. RSPO staat voor Round Table on Sustainable Palmoil (Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie) een vrijwillig initiatief van de industrie zelf dat ervoor moet zorgen dat palmolie “duurzaam” wordt geproduceerd. In de praktijk blijkt deze RSPO, door onder meer een gebrek aan monitoring en handhaving, niet effectief te zijn.

Het rapport 'Commodity Crimes' van Milieudefensie voert onbetwistbaar bewijs aan dat Bumitama keer op keer de RSPO-criteria breekt. Dit is in lijn met een trackrecord van het bedrijf waar dit jaar al vier klachten tegen zijn ingediend bij de RSPO. Bovendien laat het Milieudefensie rapport onomstotelijk zien dat Bumitama handelt in strijd met de Indonesische wet door het exploiteren van een illegale palmolieplantage (de voormalige GY plantation) van 7000 hectare op West Kalimantan, Indonesië.

Rabobank wekt tevens de suggestie dat ons rapport inmiddels een aantal maanden oud is en vraagt Milieudefensie om nieuwe bewijzen. Dit is echter de bewijslast omdraaien. Rabobank investeert in een bedrijf dat voortdurend de RSPO-criteria en de Indonesische wet overtreedt. De bank dient ervoor te zorgen dat dit bedrijf zich ofwel aan de wet gaat houden, of zal de financiële diensten aan dit bedrijf moeten stoppen.

'Green washing'

Het feit dat Bumitama schriftelijk heeft toegezegd zich te willen houden aan RSPO-criteria kan aan een lijst van vage toezeggingen en gebroken beloftes worden toegevoegd. Milieudefensie wijst op het gevaar van 'green washing' bij een voortzetting van de dialoog en kleine stapjes die vooral op papier terug te vinden zijn. Ondertussen gaat Bumitama gewoon door met de illegale productie van palmolie.

De palmoliesector is al jaren een sector met grote milieu- en sociale problemen. De RSPO is slechts een vrijwillig marktmechanisme met een slecht werkende klachtenprocedure. Dat werd onlangs nog duidelijk uit een proefschrift van Greetje Schouten, die aan de Universiteit van Utrecht promoveerde op de RSPO. Daarnaast wordt alleen verduurzaming aangemoedigd binnen RSPO en blijven het tegengaan van ontbossing en de bedreiging van de biodiversiteit door grootschalige monoculturen onbesproken. Op basis van vrijwilligheid alleen kun je de industrie niet veranderen.

Actie van Rabobank nu nodig voor mensen en dieren

Wanneer wij nieuwe feiten naar boven halen die aantonen dat Bumitama wederom ingaat tegen duurzaamheidsafspraken deelt Milieudefensie deze uiteraard met alle betrokken financiers. Maar dit mag geen excuus zijn om naar de toekomst te verwijzen voor echte stappen gericht op het oplossen van de illegale praktijken waaraan Bumitama zich schuldig maakt. Milieudefensie verwacht nu concrete actie van de Rabobank om het bos als leefgebied van de zeldzame orang oetan en levensonderhoud van de inheemse bevolking te beschermen.

De Rabobank dient zich duidelijk uit te spreken tegen bovengenoemde misstanden en publiek te maken dat de bank uitstaande leningen bevriest, geen nieuwe leningen of andere financiële banden aangaat met Bumitama en eventuele aandelen van het bedrijf verkoopt, zolang Bumitama niet kan aantonen dat er aan de illegale ontbossings- en landroofpraktijken een einde is gekomen. Dat zou ook aangeven dat Rabobank haar eigen beleid, dat inhoudt dat illegale praktijken niet gefinancierd worden, respecteert en in de praktijk brengt.

Milieudefensie zal zich inzetten om naast de bestaande vrijwillige principes van financiële instellingen, als RSPO, ook bindend overheidsbeleid te ontwikkelen om de destructieve gevolgen van de palmoliesector in te perken.

Meer informatie