Dossier Allemaal lokaal

Wist je dit al over Erf tot Erf

16 oktober 2017

Wil je meer weten over ons Erf tot Erf project, de keukentafelgesprekken met boeren en het delen van de verhalen? Hier vind je veelgestelde vragen mét onze antwoorden.

Over het project Erf tot Erf

 1. Wat willen jullie bereiken met dit project?
 2. We weten toch allang wat de problemen zijn. Kunnen we niet beter iets gaan doen in plaats van weer praten?
 3. Waarom praten met boeren? Die zijn toch de kern van het probleem?
 4. Met welke boeren kunnen burgers in gesprek gaan?
 5. Zitten boeren wel te wachten op bezoek van Milieudefensie en burgers?
 6. Er zijn al meerdere van dit soort initiatieven voor boeren, wat denken jullie hieraan toe te voegen?

Meedoen aan het project

 1. Kan iedereen meedoen aan dit project?
 2. Ik heb wel interesse, hoeveel tijd gaat dit me kosten?
 3. Ik wil aan de slag, wat is de volgende stap?
 4. Waar vinden deze meetups plaats?
 5. Wat wordt er van me verwacht als ik meedoe met dit project?
 6. Mag ik samen met iemand naar het gesprek met de boer?
 7. Waar gaan jullie de verhalen voor gebruiken?
 8. Wat doen jullie met de antwoorden van de vragenlijst?
 9. Jullie verwachten dat ik een verhaal uitwerk maar dit is niet mijn sterkste kant, moet ik dit perse doen om mee te doen?
 10. Kan ik er ook voor kiezen om van de 2 of 3 gesprekken die ik heb gevoerd met boeren, maar 1 gesprek tot een verhaal uit te werken?
 11. Ik ken een boer die mogelijk mee wil doen met dit project, hoe kan ik hem/haar in contact brengen met jullie?
 12. Ik ken een boer die mogelijk mee wil doen met dit project, maar die anoniem wil blijven. Kan dat ook?

 

1. Wat willen jullie bereiken met dit project?

Als we een duurzaam voedselsysteem willen, is verbinding tussen boeren en burgers heel belangrijk. In één op één gesprekken luisteren we naar de persoonlijke verhalen van boeren. Deze gesprekken vormen een belangrijke eerste stap om boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen. Alleen samen, als een gezamenlijke beweging, kunnen we zorgen voor verandering. Hoe groter deze beweging wordt, hoe meer draagvlak we creëren om onze stem naar buiten te brengen. Zo kunnen we samen strijden voor bijvoorbeeld eerlijke prijzen, (Europees) landbouwbeleid, gezondheid en duurzaamheid in het voedselsysteem. We zijn ervan overuigd dat we door een (politieke) doorbraak voor échte verandering kunnen zorgen.

^omhoog

2. We weten toch allang wat de problemen zijn. Kunnen we niet beter iets gaan doen in plaats van weer praten?

We weten wat de problemen zijn, maar er is nog een groot verschil tussen wat consumenten een probleem vinden en wat boeren een probleem vinden. Door in gesprek te gaan kunnen we deze verschillen overbruggen en anderen inspireren, zodat de beweging groeit. Doordat we elkaars taal gaan spreken en elkaars situatie beter begrijpen kunnen we veel effectiever aan de slag. Zo bereiken we meer met wat we dóen.

^omhoog

3. Waarom praten met boeren? Die zijn toch de kern van het probleem?

Milieudefensie vindt dat we trots moeten zijn op de mensen die, dag in dag uit, ons voorzien in onze primaire levensbehoefte. Dat neemt niet weg dat we een voedselsysteem hebben gebouwd die een enorme impact heeft op de aarde en het klimaat. Hier moet iets aan veranderen en dit kan alleen als we samen bouwen aan een landbouw die eerlijk is en een minimale impact heeft op het klimaat.

^omhoog

4. Met welke boeren kunnen burgers in gesprek gaan?

We staan open voor gesprekken met alle boeren in Nederland. We verwachten dat de boeren die enthousiast zijn over dit project al bezig zijn met biologisch (dynamisch) produceren of vinden dat er meer gedaan moet worden aan verduurzaming. Natuurlijk hopen we ook juist gangbare boeren te bereiken, dus van veehouders, tot akkerbouwers tot glastuinbouwers.

^omhoog

5. Zitten boeren wel te wachten op bezoek van Milieudefensie en burgers?

We worden regelmatig uitgenodigd om bij boeren op bezoek te komen en gaan zoveel mogelijk op deze verzoeken in. Daarnaast horen we van vele boerenorganisaties dat boeren graag met consumenten in dialoog willen gaan. Hierdoor gaan we ervan uit dat er genoeg boeren zijn die met ons en burgers in gesprek willen. Met Erf tot Erf denken we een goede vorm gevonden te hebben om in 3 maanden tijd bij veel boeren op bezoek te kunnen gaan. Toch zullen er ook boeren zijn die niet zitten te wachten op een keukentafelgesprek. Als boeren niet willen deelnemen dan respecteren wij dit uiteraard.

^omhoog

6. Er zijn al meerdere van dit soort initiatieven voor boeren, wat denken jullie hieraan toe te voegen?

Wij juichen alle duurzame initiatieven voor boeren toe en vinden het inspirerend om deze ontwikkelingen te zien. Wat wij hier graag aan willen toevoegen is het versterken van de relatie tussen boeren, burgers en de milieubeweging. Milieudefensie wil zelf in de toekomst graag vaker samenwerken met de boerengemeenschap, omdat zij essentieel zijn voor een duurzame samenleving. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om zelf met een boer in gesprek te gaan. Zo bouwen we aan wederzijds begrip en gaan we samen op zoek naar de oplossing.

^omhoog

Meedoen aan het project:

1. Kan iedereen meedoen aan dit project?

Als je een duurzamer voedselsysteem belangrijk vindt en daar graag over in gesprek gaat met Nederlandse boeren dan ben je van harte welkom om mee te doen. Iedereen die meedoet aan dit project vragen we om: op 4 of 5 november naar een meetup bij jou in de buurt te komen. En in drie maanden tijd met minimaal 2 boeren in gesprek te gaan. Hieronder lees je daar meer over.

^omhoog

2. Ik heb wel interesse, hoeveel tijd gaat dit me kosten?

Als vrijwilliger ga je met minimaal 2 boeren in gesprek. Deelname aan Erf tot Erf zal je in totaal ongeveer 3 dagen kosten: 1 dag voor de informatiebijeenkomst, en 2 dagen voor 2 gesprekken met boeren.

^omhoog

3. Ik wil aan de slag, wat is de volgende stap?

Stuur een mailtje aan met je naam, telefoonnummer en woonplaats. Iedereen die meedoet aan dit project vragen we om op 4 of 5 november naar een van de meetups te komen. Tijdens deze dag, die duurt van 11.00 uur tot 17.00 uur vertellen we meer over het doel van het project, hoe de gesprekken in z’n werk gaan en hoe we ze willen registreren.

^omhoog

4. Waar vinden deze meetups plaats?

4 november: In Amsterdam, Arnhem en Rotterdam
5 november: In Assen en Tilburg
Het precieze adres krijg je na aanmelding.

^omhoog

5. Wat wordt er van me verwacht als ik meedoe met dit project?

De tijdsinvestering voor dit project is 3 dagen gedurende november, december en januari. 1 dag is voor de meetup en 2 dagen voor 2 gesprekken met boeren. Dit is inclusief de voorbereiding van het gesprek, het gesprek zelf en de uitwerking ervan. Tijdens het gesprek vragen we je om samen met de boer een vragenlijst in de vullen en het gesprek achteraf te verwerken in de vorm van een verhaal.

^omhoog

6. Mag ik samen met iemand naar het gesprek met de boer?

Ja, dit mag zeker. Op die manier kun je ook taken onderling verdelen. Met meer dan twee personen naar een gesprek hebben we liever niet, om te voorkomen dat het gesprek te veel op een interview gaat lijken. We willen graag dat het een ontspannen keukentafelgesprek blijft. Laat wel zelf de boer van te voren weten dat je met z’n tweeën langs wil komen.

^omhoog

7. Waar gaan jullie de verhalen voor gebruiken?

De verhalen zetten we in voor de campagne Duurzaam Voedsel van Milieudefensie. De verhalen delen we on- en offline, waarmee we voor meer draagvlak zorgen voor duurzaam en eerlijk voedsel. Dit kan andere boeren en burgers inspireren om ook aan de slag te gaan voor ons voedselsysteem. Zo blijft de beweging groeien. We vragen de boeren die hebben meegewerkt aan het project uiteraard toestemming om dit te doen.

^omhoog

8. Wat doen jullie met de antwoorden van de vragenlijst?

Naast het bouwen van groeiende boer burger beweging geeft vragenlijst ons inzicht in hoe de boeren aankijken tegen het voedselsysteem en wie volgens hen hier verandering in kan brengen.

^omhoog

9. Jullie verwachten dat ik een verhaal uitwerk maar dit is niet mijn sterkste kant, moet ik dit perse doen om mee te doen?

Nee, dit hoeft niet perse. Als dit niet lukt, maak je dan geen zorgen over het verhaal. Alleen al het gesprek bij de boer en een ingevulde vragenlijst is voor jou, Milieudefensie en de boer al heel waardevol. Uiteindelijk gaat het om het opbouwen van duurzame relaties met boeren.

^omhoog

10. Kan ik er ook voor kiezen om van de 2 of 3 gesprekken die ik heb gevoerd met boeren, maar 1 gesprek tot een verhaal uit te werken?

Ja, dit kan. Als de uitwerking je te veel tijd kost kun je er voor kiezen maar 1 verhaal uit te werken. Kies er dan voor om dát verhaal uit te werken wat jou persoonlijk het meest aanspreekt. Kwaliteit gaat boven kwantiteit.

^omhoog

11. Ik ken een boer die mogelijk mee wil doen met dit project, hoe kan ik hem/haar in contact brengen met jullie?

Super als je in gesprek wil gaan met een boer die je al kent. Het is wel fijn om zijn/haar gegevens door te geven aan ons, zodat we goed kunnen bijhouden met wie er gesprekken zijn geweest.

^omhoog

12. Ik ken een boer die mogelijk mee wil doen met dit project, maar die anoniem wil blijven. Kan dat ook?

Natuurlijk, het belangrijkste is het voeren van gesprekken. We hoeven niet perse aan de samenleving te laten zien dat ze hebben meegedaan. Wel zouden we graag voor onze eigen administratie willen weten om welke boer het gaat.

^omhoog