Dossier Allemaal lokaal

Van erf tot erf - In gesprek met boeren

Van erf tot erf - In gesprek met boeren

27 maart 2018

Het lijkt soms alsof boeren en burgers lijnrecht tegenover elkaar staan in discussies rondom ons voedsel. Maar als we een eerlijk en duurzaam voedselsysteem willen, is het belangrijk dat we elkaar begrijpen. Alleen samen kunnen we zorgen voor verandering. Daarom zijn we sinds het najaar van 2017 aan de slag om boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen.

Wat doen we?

Met een groep van ruim 100 betrokken burgers gaan we langs bij boeren. In één-op-één gesprekken luisteren we naar de persoonlijke verhalen van boeren; hoe werken ze, wat motiveert hen om anders te boeren, waar lopen ze tegenaan en hoe zien ze de toekomst van de landbouw in Nederland?

Waarom doen we dit?

Deze gesprekken vormen een belangrijke eerste stap om boeren en burgers dichterbij elkaar te brengen. Dat we elkaars taal spreken en elkaars situatie beter begrijpen is een belangrijke voorwaarde om samen te gaan werken aan een eerlijk en duurzaam voedselsysteem.

Waar gaan we de verhalen voor gebruiken?

De verhalen zetten we in voor de campagne Duurzaam Voedsel van Milieudefensie. We vertellen ze verder en delen ze on- en offline, waarmee we voor meer draagvlak zorgen voor duurzaam en eerlijk voedsel. Dit kan zowel boeren als burgers inspireren om ook aan de slag te gaan voor ons voedselsysteem. Dan blijft deze beweging groeien.

Samen met jou bouwen we aan een sterke basis voor een boer-burger beweging in Nederland!

Meedoen?

Op maandag 14 mei, donderdag 17 mei, dinsdag 22 mei en donderdag 24 mei 2018 organiseren we erfsessies waar boeren en burgers met elkaar in gesprek gaan over duurzaam voedsel. Ben je boer of burger en wil je mee doen? Stuur ons .

Heb je nog andere vragen? Misschien staat het antwoord bij de veelgestelde vragen over Erf tot Erf. Je mag ons natuurlijk ook altijd sturen.