Dossier Allemaal lokaal

Het probleem

28 november 2016

Je verwacht het niet, maar vlees, zuivelproducten en eieren in de schappen van de supermarkt en de grootschalige kap van oerwouden hebben alles met elkaar te maken. Om ons vee te voeren wordt er veevoer-soja uit Zuid-Amerika geïmporteerd. Voor het verbouwen van deze soja wordt op grote schaal regenwoud gekapt en in brand gestoken.

Schadelijke gevolgen van sojateelt

De toenemende sojateelt in Zuid Amerika heeft een aantal schadelijke gevolgen, zowel in Zuid Amerika als in Nederland:

In Zuid Amerika leidt dit tot:

  • ontbossing van onvervangbare natuurgebieden zoals het Amazonewoud. Daardoor wordt het leven van vele unieke planten- en dierensoorten bedreigd.

  • gedwongen landonteigening van de lokale bevolking, die oorspronkelijk in de gebieden leefde waar nu soja verbouwd wordt.

  • armoede en honger onder de lokale bevolking. Land dat eerst gebruikt werd voor de teelt van mais, rijst, haver en bonen wordt nu gebruikt voor het verbouwen van soja.

  • gezondheidsproblemen door het overmatig gebruik van landbouwgif. Soja wordt door genetische manipulatie resistent gemaakt tegen landbouwgif. Hierdoor kan er veel met gif worden gespoten zonder dat de sojaplant wordt aangetast. De omliggende natuur gaat dood en de omwonenden krijgen last van gezondheidsproblemen

  • uitputting van de grond door eenzijdige beplanting. Kostbare landbouwgrond wordt waardeloos doordat de sojateelt de voedingsstoffen aan de bodem onttrekt. Hierdoor is weer verdere ontginning nodig.

In Nederland leidt het grootschalig importeren van veevoersoja tot overbemesting. Een belangrijk gevolg hiervan is dat het grondwater hierdoor in een rap tempo verzuurt. De grootschalige import van soja zorgt er namelijk voor dat de kringloop van grond-veevoer-dier-mest-grond doorbroken wordt. In Zuid-Amerika raakt de grond uitgeput; in Nederland ontstaat hierdoor een mestoverschot.