Dossier Allemaal lokaal

De oplossing

28 november 2016

Milieudefensie is voorstander van het zo snel mogelijk stopzetten van het importeren van Zuid-Amerikaanse soja. In Europa is voldoende landbouwgrond voorhanden om ons eigen veevoer te telen. Het vervangen van Zuid-Amerikaanse soja door in Europa geteelde gewassen is een optie die goed is voor de Europese akkerbouwers, het Europese vee én voor het milieu.

Hoe kunnen we de problemen rondom veevoer-soja uit Zuid Amerika aanpakken?


1. Vervangen van Zuid Amerikaanse soja

Tot niet zo heel lang geleden teelden we in Europa in ruime mate zelf het veevoer voor onze veehouderij, met name veldbonen en voeder-erwten. Deze gewassen zijn echter internationaal weggeconcurreerd door de goedkopere Zuid-Amerikaanse sojaboon.

Niets staat ons in de weg om in Europa weer zelf onze veevoergewassen te gaan verbouwen. De rassen van veldbonen en voeder-erwten kunnen worden verbeterd zodat het eiwitgehalte en de hectare-opbrengst beter kan concurreren met de sojaboon.

Daarnaast zijn er nieuwe mogelijkheden ontdekt: de teelt van eiwitrijke lupines, koolzaad en Europese sojarassen die zijn aangepast aan onze bodem- en klimaatcondities. Deze laatste optie lijkt, op dit moment, het meest kansrijk. In Nederland wordt volop geëxperimenteerd met de teelt van soja. De oogsten zijn nog niet van die omvang dat deze kan concurreren met de Zuid-Amerikaanse soja maar er zit wel ontwikkeling in.

Het vervangen van Zuid-Amerikaanse soja door in Europa geteelde gewassen is een optie die goed is voor Europese akkerbouwers, de Europese koeien, varkens en kippen én goed voor het milieu. De productie van veevoer in Europa biedt de mogelijkheid om de voer-mest kringloop te sluiten en daarmee vruchtbare landbouwgrond te behouden voor de toekomst.

Milieudefensie promoot paarom duurzaam gecertificeerde Europese soja, waaronder de keurmerken Donau soja, Europe soja, Pro-Terra of gmo-vrije Europese RTRS-soja (nog niet op de markt). Milieudefensie is blij met initiatieven uit de veevoerindustrie voor Europese voedergrondstoffen, zoals Van Agrifirm:

- https://www.agrifirm.nl/persberichten/agrifirm-werkt-strategie-uit-voor-europese-grondstoffen
- http://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2016/9/Green-Deal-voor-10000-hectare-Nedersoja-2870969W/

2. Verminderen van het gebruik van Zuid-Amerikaanse soja
De beste aanpak is bij de bron: door minder Zuid-Amerikaanse soja te gebruiken. Dat betekent dat we minder vlees, zuivel en eieren moeten eten. Dat is beter voor het oerwoud én voor de wereldwijde voedselverdeling, het klimaat, de dieren en onze gezondheid.

3. Verduurzamen van de Zuid-Amerikaanse sojateelt
Zolang er Zuid-Amerikaanse soja in veevoer gebruikt wordt, is het belangrijk dat de teelt hiervan zo duurzaam mogelijk plaatsvindt. Aan de teelt moeten ecologische en sociale eisen worden gesteld. Door beter te telen met meer oog voor mens en omgeving, kunnen de sociale en milieu-effecten van de sojateelt verminderd worden.

Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS standaard)

In 2010 hebben een aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties (zoals het Wereld Natuur Fonds en Solidaridad) een standaard afgesproken voor de sojateelt. Die standaard heet Round Table for Responsible Soy (RTRS, Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja). Het Nederlands bedrijfsleven heeft zich voorgenomen dat alle vlees- en zuivelproducten in de Nederlandse winkels uiterlijk in 2015 afkomstig is van dieren die zijn gevoerd met RTRS-soja.

Alhoewel de certificering van soja een bijdrage kan leveren aan de oplossing van enkele problemen rondom de teelt van soja, vindt Milieudefensie de RTRS standaard te zwak: het voorkomt geen ontbossing, de vraag om land blijft bestaan en daarnaast blijft het gebruik van pesticiden onverantwoord hoog. Bovendien lost het het probleem van de grote importafhankelijkheid en de verstoorde kringlopen niet op. Een andere, de zogenaamde ProTerra-standaard (Basel-criteria) zet hoger in op deze punten. Je kunt hier meer lezen over ons standpunt ten aanzien van RTRS soja.

Meer lezen?


Foto:William Hoogteyling/ Hollandse Hoogte