english

Zienswijze gaswinning Groningenveld 2019-2020

De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie en de Waddenvereniging hebben gezamenlijk een zienswijze ingediend op het Ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2019-2020 van minister Wiebes. De organisaties zijn van mening dat het besluit aangepast moet worden voordat het definitief wordt.

Lees ook het persbericht. 

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Zienswijze gaswinning Groningenveld 2019-2020'
Zienswijze Ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld.pdf — 220 KB

Stop investeringen die slecht zijn voor mens en milieu

Het lijkt zo logisch. Dat we als samenleving regels hebben om te voorkomen dat bedrijven zich misdragen. Maar waarom brengen banken en pensioenfondsen dan met jouw geld mensenlevens en het milieu in gevaar? Teken de petitie, dan maken we hier een eind aan.

Loading...