english

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming

In 2020 moeten de huizen van alle woningcorporaties gemiddeld energielabel B hebben: een belofte van koepelorganisatie Aedes. Vooral in de Randstad liggen grote woningcorporaties meer dan tien jaar achter op de afgesproken verduurzaming van hun woningen, blijkt uit de Ranking die wij maakten. Omdat corporaties hun doelen niet halen zijn huurders, maar ook Groningers en het milieu de dupe. Voor het warmstoken van slecht geïsoleerde huizen wordt de Groningse gasbel onnodig leeggepompt, met aardbevingen als gevolg.

Score: slecht (rood)
Corporaties scoren in onze Ranking 'slecht' als:

  • Ze nauwelijks investeren in energiezuinige huizen en niet werken aan het halen van de doelstelling van gemiddeld energielabel B;
  • Er niet bekend is of ze de doelstelling gaan halen van gemiddeld energielabel B voor 2020.
     

Score: redelijk (geel)
Corporaties scoren in onze Ranking 'redelijk' als ze:

  • Het gemiddelde van energielabel B met enige vertraging gaan halen, maar wel voor 2025;
  • Of in 2015 gemiddeld meer dan 1 labelstap per 10 huizen realiseerden, dus in een redelijk tempo investeren in huizen energiezuinig maken.


Score: goed (groen)

Corporaties scoren in onze Ranking 'goed' als ze:

  • De landelijke doelstelling van gemiddeld energielabel B in 2020 gaan halen 
  • Of in 2015 gemiddeld meer dan 2 labelstappen per 10 huizen realiseerden, dus in behoorlijk tempo investeren in huizen energiezuinig maken.

 


Label B is overigens nog lang niet het niveau waar we naar toe moeten voor vrijwel energieneutrale huizen, dat is label A++. 


Sturing vanuit de overheid

Groningers zijn nu direct de dupe van de wanprestaties van woningcorporaties. Daarom moet de politiek ingrijpen en de corporaties achter de broek aanzitten en financieel ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door meer rijkssubsidie beschikbaar te stellen voor woningen waar veel in geïnvesteerd moet worden. Het mag niet zo zijn dat corporaties uit geldgebrek halve maatregelen nemen of moeilijke huizen niet aanpakken. Dit najaar gaan we samen met huurders er voor zorgen dat corporaties beter gaan presteren. Wil je op de hoogte blijven van deze campagne? Meld je aan voor onze e-mail nieuwsbrief.

Meer informatie

Uitgebreide onderbouwing Ranking (PDF)

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...