english

Wanneer begint de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell echt?

We krijgen veel vragen over hoe het er nu voorstaat met de klimaatzaak van Milieudefensie tegen Shell. Daarom nu wat antwoorden.

De dagvaarding

Op dit moment legt onze advocaat Roger Cox de laatste hand aan de dagvaarding. Deze dienen we 5 april aan in Den Haag. De dagvaarding is een oproep aan Shell om voor de rechter te verschijnen. In dit stuk worden alle wetenschappelijke feiten en juridische argumenten op een rijtje gezet die de basis vormen voor onze rechtszaak. Om ervoor te zorgen dat deze dagvaarding perfect wordt, vragen we klimaatwetenschappers en juristen om input. Verder geven we opdracht aan onafhankelijke bureaus om onderzoek voor ons te doen.

RS56327_MD-MD-KLIMAATZAAK 021-lpr.JPG

Iedereen is slachtoffer van klimaatverandering

Wij voeren deze zaak samen met meer dan 17.000 mede-eisers en 6 organisaties. In onze dagvaarding moeten wij bewijzen, dat deze mede-eisers slachtoffer zijn van klimaatverandering. We laten daarom zien wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Niet alleen wereldwijd, maar ook voor de mensen die in Nederland wonen. Mensen die in het Waddengebied wonen en het water zien stijgen. Boeren die hun oogsten zien mislukken door heftige regenbuien. Ouderen die in de stad wonen en bezwijken door hittegolven. Pas als een rechter onderschrijft dat onze mede-eisers slachtoffer zijn van klimaatverandering,  mogen ze officieel meedoen met de rechtszaak. Voor dit onderdeel van de dagvaarding zijn we op zoek naar mensen die willen aantonen dat ze slachtoffer zijn, of in de toekomst worden, van klimaatverandering. Heb je een mooi verhaal? Mail ons dan op hilde.brontsema@milieudefensie.nl

Gevolgen van Shell's activiteiten voor ons klimaat

Het is belangrijk dat we in kaart brengen welke gevolgen Shell's huidige  bedrijfsmodel heeft voor het klimaat. Want als Shell doorgaat op de manier waarop het nu bezig is, halen we de klimaatdoelen niet en stijgt de temperatuur op aarde zeker meer dan 2 graden.

Verdere verloop van de rechtszaak

• -Zodra de dagvaarding af is (5 april) dan gaan we ermee naar Shell en de rechtbank in Den Haag.
• -Shell krijgt de mogelijkheid om te reageren op de dagvaarding met een "conclusie van antwoord"
• -Vervolgens krijgt Milieudefensie de kans om weer daarop te reageren met een "conclusie van repliek", waarop Shell weer reageert met een "conclusie van dupliek".
• -Pas als dit ge-heen-en-weer klaar is zal de eerste hoorzitting bij de rechtbank plaatsvinden ("pleidooi"). Hierna komt het vonnis.
• -Het vonnis kan een eindoordeel zijn, of een tussenvonnis. Als het vonnis een tussenvonnis is dan moet er op een aantal punten nog nader onderzoek plaatsvinden of meer bewijs geleverd worden.
• -Verder kan het zijn dat de rechtbank na de conclusie van antwoord een comparitie van partijen gelast. Dit betekent dat de partijen bij de rechtbank moeten verschijnen om het verdere procesverloop samen (voor) te bespreken en enkele zaken nader toe te lichten. De rechtbank kan besluiten om na de comparitie al een vonnis te wijzen maar dat ligt niet voor de hand.
• -Oftewel, het zal nog even duren voordat er een uitspraak is in deze zaak! Maar we zijn er van overtuigd dat we deze zaak kunnen winnen.

 

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...