english

Voorontwerp voor een Klimaatwet

Voorontwerp voor een Klimaatwet. Wetsvoorstel van fractieleiders Samsom (PvdA) en Klaver (GroenLinks) maakt serieus werk van klimaatbescherming.

Het voorstel is in lijn met wat de wetenschap nodig acht om de meest schadelijke gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. “De klimaatwet komt dan ook geen dag te laat”, stellen Milieudefensie, Natuur & Milieu en Greenpeace.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Voorontwerp voor een Klimaatwet'
Voorontwerp Klimaatwet.pdf — 100 KB
Loading...