english

Vervolgstappen Shell rechtszaak bekend

Het Gerechtshof Den Haag heeft vanmorgen Shell en Milieudefensie bij elkaar geroepen voor een zogenaamde regiezitting. Het was de eerste zitting in het hoger beroep van de rechtszaak die wij tegen Shell hebben aangespannen wegens olievervuiling in de Nigerdelta.

Shell koos ook vanochtend weer voor de strategie van het rekken van de procedure, door te stellen dat het hof zich eerst moet buigen over de vraag of het wel bevoegd is om deze zaak te behandelen, voordat het hof oordeelt over ons verzoek om inzage in bedrijfsdocumenten van Shell die van belang zijn voor onze bewijsvoering.

Deze respons van Shell is een teken dat Shell, net als in eerste aanleg, een strategie hanteert die gericht is op het opwerpen van zoveel mogelijk formele hindernissen. Ze nemen op deze wijze geen enkele verantwoordelijkheid voor de vervuiling in de Nigerdelta en staan een duurzame oplossing voor de duizenden bewoners van het gebied in de weg.

Geert Ritsema, campagneleider Energie en Grondstoffen van Milieudefensie

Voorstel

Het gerechtshof stelde voor om tegelijkertijd uitspraak te doen over zowel de bevoegdheid van de Nederlandse rechter als over de vraag of wij recht hebben de documenten van Shell in te zien. Op de zitting van vanochtend hebben partijen dat voorstel met het gerechtshof besproken en afspraken gemaakt over de verdere procedure. Voor ons is dat een acceptabele uitkomst.

Vervolgdata

  • Op 7 oktober kunnen Shell en Milieudefensie bezwaren indienen tegen de uitspraken van de rechtbank Den Haag ten aanzien van de bevoegdheid en de exhibitie.
  • Op 8 december kunnen Shell en Milieudefensie op elkaars stukken reageren.
  • In februari of maart 2015 zal de zitting plaatsvinden waar de advocaten over deze kwesties pleiten.
  • Naar verwachting zal er in het late voorjaar definitief duidelijkheid zijn over de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is en of Shell verplicht is inzage te geven in stukken.

Na de uitspraak van 30 januari 2013 in de rechtszaak zijn Milieudefensie en de Nigeriaanse boeren in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de Haagse Rechtbank. De rechtbank oordeelde toen dat wij in drie van de vier olielekkages niet hadden bewezen dat de lekkages waren veroorzaakt door nalatigheid van Shell. Maar wij kunnen deze nalatigheid alleen bewijzen aan de hand van stukken en documenten van Shell.

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...