english

Van Dam is de trekpop van Rabobank en FrieslandCampina

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische zaken moet worden teruggefloten in een kort geding dat is aangespannen door biologische en grondgebonden melkveehouders. Deze boeren willen dat het mestplan van Van Dam voor hen ongeldig wordt verklaard.

OPINIE (verschenen in het Brabants Dagblad van 8 april 2017)

De bioboeren die moeten krimpen en hun collega’s met genoeg eigen grond om de mest op kwijt te kunnen, hebben het mestoverschot niet veroorzaakt maar moeten wel koeien inleveren. Het huidige mestplan stelt vooral investeringen van de Rabobank en FrieslandCampina veilig. Milieudefensie gaat er van uit dat de rechter Van Dam terug terug stuurt naar de tekentafel om een nieuw mestplan te maken.

De vervuiler betaalt niet

Een boer die er afgelopen jaar 200 koeien erbij kreeg en er nu 400 heeft, moet 24 koeien (6 procent) inleveren. Terwijl hij veel meer mest produceert dan biologische boeren of melkveehouders die genoeg eigen grond hebben om de mest op kwijt te kunnen. Zij hebben letterlijk geen mestoverschot, maar moeten van de demissionaire staatssecretaris ook hun veestapel inkrimpen. Het is onbegrijpelijk dat het  ministerie van Economische Zaken pleit voor een toekomst van ‘natuur inclusieve landbouw’ en tegelijkertijd boeren die dit in praktijk al doen afstraft. Het ministerie negeert daarmee de  afspraken met de Europese Unie uit 2004. Daarin staat dat de vervuiler moet betalen. Een principe dat Van Dam voor het gemak even naast zich neer legt. De wereld op zijn kop!

Juridische trukendoos

De juristen van het ministerie van Economische Zaken hebben overuren gedraaid om een wettelijke basis te vinden voor de gewraakte maatregel. Ze hebben na lang zoeken een wetsartikel uit de oude doos afgestoft. Een artikel dat stamt uit de tijd dat mest alleen maar stonk, de tijd van de voorloper van de Europese Unie: artikel 13 van de Landbouwwet uit 1957. Die wet is bedoeld om voedselproductie te bevorderen. Niet om boeren die niet hebben bijgedragen aan de mestcrisis ook verplichten koeien in te leveren. Deze juridische grondslag rammelt aan alle kanten. Van Dam moet zich dood schamen voor deze juridische trukendoos. Het mestplan is niets meer dan de uitkomst van intense lobby van De Rabobank en FrieslandCampina om hun winsten veilig te stellen.

Bevrijdingsdag

Veel melkveehouders zien woensdag 1 april 2015 als 'Bevrijdingsdag'. Toen werd de Europese melk quota afgeschaft. Het ministerie sloeg jarenlang alle waarschuwingen over het onheil dat zou volgen vrolijk in de wind en nu zitten we met de gebakken peren. De melkveestapel is explosief gegroeid van ruim 1,6 miljoen naar bijna 1,8 miljoen melkkoeien. Dat is een koe per zes huishoudens. Laat Van Dam erkennen dat het ministerie grove fouten heeft gemaakt door het loslaten van het melkquotum. Het is aan de rechter om Nederland te bevrijden van dit onzalig beleid en Van Dam aanspoort om werk te maken van een landbouw waar boeren eerlijke prijzen krijgen, koeien buiten komen en weidevogels terugkeren in ons landschap.

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...