english

Uitspraak klimaatzaak kans voor Nederland

Amsterdam, 24 juni 2015 - Milieudefensie, Greenpeace, Natuur en Milieu en de Milieufederaties zijn blij met de historische uitspraak van de rechter vanochtend in de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat, die het kabinet dwingt om aanvullende maatregelen te nemen. De gevolgen van klimaatverandering vragen om daadkrachtige maatregelen voor ons Nederlanders als ook de wereld als geheel.

De Nederlandse overheid moet volgens de rechter de uitstoot van CO2 met minstens 25 procent teruggedrongen hebben in 2020 ten opzichte van de uitstoot in 1990. Wij verwachten dat het kabinet deze uitspraak van de rechter overneemt en maatregelen neemt in de Miljoenennota. Dit betekent dat het kabinet hierin samen met onze SER partners steviger moet inzetten op energiebesparing en duurzame energie.

Milieu-organisaties willen zich samen met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven, met het kabinet inzetten om tot aanvullende maatregelen te komen binnen het SER-akkoord en daarbuiten, die er toe leiden dat deze doelstelling wordt gehaald.

Maatregelen waaraan gedacht moet worden zijn volgens de milieu-organisaties:

  • fiscale vergroening (zoals auto- en energiebelasting, elektrisch rijden, de kilometerheffing);
  • beprijzen van milieukosten (onder andere krimp van de luchtvaart);
  • energie besparen (door woningisolatie, afspraken met energie intensieve industrie en gas besparen);
  • verduurzamen energie opwekking (versnelling transitie naar wind en zon);
  • reductie van de veestapel.

En natuurlijk inzetten op een gedegen en ambitieus akkoord in Parijs.

Alleen rigoureuze maatregelen zorgen voor een veilige en gezonde toekomst voor ons en onze kinderen, waar wij ons gezamenlijk voor in willen zetten.

Nelke Manders, directeur a.i. Milieudefensie
Sylvia Borren, directeur Greenpeace
Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu 
Alex Ouwehand, namens de Milieufederaties

Achtergrond over de klimaatzaak:

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...