english

Suggesties voor minister Wiebes

Al een paar jaar is duidelijk dat de gaswinning in Groningen tot onvoorspelbare problemen leidt. Al veel langer weten we dat het gebruik van olie, kolen en gas leidt tot stijging van de zeespiegel. Toch gebeurt er al jaren vrijwel niets om het probleem aan te pakken. 16 januari 2018 spreekt de Tweede Kamer voor de zoveelste keer over 'Groningen'. We hebben wat suggesties voor het geval minister Wiebes en de Kamerleden dit keer wel besluiten om de Nederlandse gasverslaving aan te pakken.

  1. Er zijn in Nederland zeven grootverbruikers van gas die zijn aangesloten op het Groningse gasnetwerk. Er is in Nederland ook een importgas-netwerk waarop de rest van de industrie is aangesloten. Gasunie kan er snel voor zorgen dat de laatste grootverbruikers voorlopig ook worden aangesloten. Dat scheelt 2 miljard kubieke meter Gronings gas per jaar.
  2. Kassen, voor groente, fruit en bloemen, gebruiken nog altijd veel gas. Maar er zijn steeds meer tuinders die op eigen initiatief overstappen op aardwarmte. Deze omschakeling kan flink worden versneld door de overheid, als die er vaart achter zet.
  3. Grote verschillen in de hoeveelheid gas die wordt opgepompt, veroorzaken mogelijk aardbevingen. Als grootverbruikers bereid zijn om tijdelijk minder gas af te nemen, kan de gaswinning gelijkmatiger worden gedaan.
  4. Er is een verbod nodig op het plaatsen van nieuwe cv-ketels. Niet in bestaande huizen, en al helemaal niet in nieuwbouw huizen. Dit zorgt er langzaam maar zeker voor dat de gasvraag daalt en dat hybride en elektrische ketels goedkoper worden. Natuurlijk moet de meerprijs voorlopig wel worden gecompenseerd met subsidies.
  5. Er moet budget komen om woonwijken over te schakelen van gas op duurzame warmte. Waar warmtenetten kunnen worden uitgebreid moet dat snel gebeuren.

Het lijkt er op dat de druk in het gasveld in Groningen onder een kritieke grens is gekomen, waarbij iedere kuub gas die gewonnen wordt, kan leiden tot meer bevingen. De situatie is dus urgent. Dan mag van de overheid worden verwacht dat procedures opzij worden gezet. Niet alleen schades moeten vergoed worden zonder gedoe. Ook de oorzaak moet worden aangepakt. Gasgebruikers moeten worden voorzien van alternatieven voor gas, zonder meerkosten.

 

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan

Wil je meer weten?

Loading...