english

Standpuntnota over de duurzaamheids-hoofdstukken in EU handelsverdragen

Deze standpuntnota gaat over duurzaamheidshoofdstukken in EU handelsverdragen. De nota beschrijft de tekortkomingen van huidige handelsverdragen op het gebied van duurzaamheid en doet aanbevelingen voor verbetering.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Standpuntnota over de duurzaamheids-hoofdstukken in EU handelsverdragen'
Standpuntnota over de duurzaamheidshoofdstukken in EU handelsverdragen.pdf — 965 KB
Loading...