english

Standpuntnota over de duurzaamheids-hoofdstukken in EU handelsverdragen

Deze standpuntnota gaat over duurzaamheidshoofdstukken in EU handelsverdragen. De nota beschrijft de tekortkomingen van huidige handelsverdragen op het gebied van duurzaamheid en doet aanbevelingen voor verbetering.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Standpuntnota over de duurzaamheids-hoofdstukken in EU handelsverdragen'
Standpuntnota over de duurzaamheidshoofdstukken in EU handelsverdragen.pdf — 965 KB

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...