english

Standpuntnota over de duurzaamheids-hoofdstukken in EU handelsverdragen

Deze standpuntnota gaat over duurzaamheidshoofdstukken in EU handelsverdragen. De nota beschrijft de tekortkomingen van huidige handelsverdragen op het gebied van duurzaamheid en doet aanbevelingen voor verbetering.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Standpuntnota over de duurzaamheids-hoofdstukken in EU handelsverdragen'
Standpuntnota over de duurzaamheidshoofdstukken in EU handelsverdragen.pdf — 965 KB

Wij stoppen CETA!

Dit najaar heeft Nederland de kans om het CETA-verdrag te stoppen. Als we dat niet doen, wordt de macht van multinationals nog veel groter. Ten koste van mens, dier, milieu en klimaat. Roep de Kamerleden nu op: stem CETA weg en kies voor onze toekomst!

Loading...