english

SER-advies is in de praktijk NEE tegen CETA en TTIP

Het al uitonderhandelde vrijhandelsakkoord met Canada (CETA) en het op stapel staande TTIP-verdrag met de VS voldoen niet aan de eisen die de Sociaal Economische Raad (SER) aan handelsverdragen stelt. Dat zeggen Milieudefensie, Transnational Institute (TNI), Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Greenpeace in een reactie op het vrijdag uitgebrachte advies van de SER. De organisaties zijn verheugd dat de SER het omstreden arbitragesysteem (ICS) overbodig noemt voor volwassen rechtsstaten en onderschrijft dat de dreiging van investeringsclaims van multinationals op staten een bedreiging zijn voor ons beleid op het gebied van duurzaamheid, voedselstandaarden en dierenwelzijn.

Jurjen van den Bergh, namens de organisaties: “Dit SER-advies betekent in de praktijk een duidelijk NEE tegen CETA en TTIP. De eisen die de polder aan duurzame handelsverdragen stelt kunnen nog wel ambitieuzer, maar ook aan de kaders van de SER voldoen CETA en TTIP al niet. Verder is het goed dat de SER stelling neemt tegen de claimcultuur. De arbitragehoven moeten uit deze handelsverdragen.”

Claimcultuur

De organisaties zijn blij dat de SER onderkent dat Nederland als volwassen rechtstaat bij een verdrag met de VS en Canada geen arbitragesysteem nodig heeft. Met deze arbitrage komt onnodig een claimcultuur Nederland binnen. Het omstreden ISDS werd door de Europese Commissie vervangen door een nieuw claimsysteem: ICS. Maar ook daarover oordeelt de SER dat dit overheden onnodig beperkt in haar eigen keuzes. De SER wijst er terecht op dat hierdoor onze eigen eisen aan milieunormen, voedselstandaarden en arbeidsnormen onnodig in de knel komen.

Standaard voor duurzame handel

Grote winst van het SER-advies is het voorstel een nieuwe handelsstandaard op te stellen. Zodat we niet langer kiezen voor economie alleen, maar ook voor het welzijn van dier, mens en milieu. De SER pleit voor:

  • De garantie dat nationale, provinciale en gemeentelijke overheden zelf over hun beleid gaan;
  • Het handhaven van de relatief hoge Nederlandse en Europese standaarden;
  • Het beschermen van publieke diensten tegen inmenging van grote bedrijven;
  • Het bindend handhaven van arbeidsnormen;
  • Extra maatregelen om inkomensverschillen aan te pakken en -last but not least- ;
  • Veel meer transparantie t.a.v. de onderhandelingen.

Nee tegen CETA en TTIP

Op al deze 6 punten voldoet het CETA-verdrag dat er al ligt niet aan de normen van de SER. De tussenstand van de TTIP-onderhandelingen ziet er net zo somber uit. De maatschappelijke organisaties gaan er dan ook vanuit dat de Tweede Kamer en het kabinet dit SER-advies als een negatief stemadvies zien.
Van den Bergh: “De winst van dit SER-advies is dat werkgevers en werknemers duidelijke eisen stellen aan handelsverdragen. Net op tijd, want als je de ambities van dit SER-advies naast de tekst van CETA legt, kun je maar een conclusie trekken. Dit ontransparante en vergaande verdrag is er alleen voor buitenlandse investeerders. Voor Nederland kost het banen, inkomen en leidt het tot een minder duurzame samenleving. Wij lezen dit SER-advies als een duidelijk NEE tegen CETA en TTIP.”

Loading...