english

RIVM: Hoeveelheid stikstofdioxide op meetlocaties van Milieudefensie?

Dit rapport is een bijlage bij het eindrapport van de meetcampagne 'Hoe gezond is onze lucht?' van Milieudefensie (juni 2014). Samen met bewoners hebben we van oktober 2012 tot april 2014 op verschillende locaties in Nederland gemeten hoeveel stikstofdioxide er in de lucht zit. Dat meten gebeurde met Palmesbuisjes. In overleg met Milieudefensie heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het voorjaar van 2014 voor al deze meetpunten uitgerekend hoeveel stikstofdioxide er volgens hen zou zijn. Dit deden ze met de rekentool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De metingen van Milieudefensie en berekeningen van het RIVM zijn met elkaar vergeleken en bleken op veel punten goed overeen te komen. Deze bijlage beschrijft hoe de berekeningen zijn uitgevoerd en hoe de vergelijking is gemaakt.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'RIVM: Hoeveelheid stikstofdioxide op meetlocaties van Milieudefensie?'
RIVM Hoeveelheid stikstofdioxide op meetlocaties van Milieudefensie.pdf — 755 KB

Stop investeringen die slecht zijn voor mens en milieu

Het lijkt zo logisch. Dat we als samenleving regels hebben om te voorkomen dat bedrijven zich misdragen. Maar waarom brengen banken en pensioenfondsen dan met jouw geld mensenlevens en het milieu in gevaar? Teken de petitie, dan maken we hier een eind aan.

Loading...