english

RIVM: bijlage bij rapport over meet-rekenvergelijking juni 2014

Samen met bewoners hebben we van oktober 2012 tot april 2014 op verschillende locaties in Nederland gemeten hoeveel stikstofdioxide er in de lucht zit. Dat meten gebeurde met Palmesbuisjes. In overleg met Milieudefensie heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het voorjaar van 2014 voor al deze meetpunten uitgerekend hoeveel stikstofdioxide er volgens hen zou zijn. In dit bestand staan de invoergegevens die het RIVM heeft gebruikt om de luchtkwaliteitsberekeningen van onze metingen te vergelijken met de rekenmodellen van het Rijk. Dit bestand is een bijlage bij het rapport van het RIVM over deze vergelijking.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'RIVM: bijlage bij rapport over meet-rekenvergelijking juni 2014'
RIVM Bijlage bij rapport over meet-rekenvergelijking.pdf — 42 KB

Stop investeringen die slecht zijn voor mens en milieu

Het lijkt zo logisch. Dat we als samenleving regels hebben om te voorkomen dat bedrijven zich misdragen. Maar waarom brengen banken en pensioenfondsen dan met jouw geld mensenlevens en het milieu in gevaar? Teken de petitie, dan maken we hier een eind aan.

Loading...