english

Reactie natuur- en milieuorganisaties op de Kamerbrief over de NOVI

Reactie natuur- en milieuorganisaties op de Kamerbrief over de NOVI van 13 april 2018 (A) en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER bij de NOVI (B)

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Reactie natuur- en milieuorganisaties op de Kamerbrief over de NOVI'
Reactie op Kamerbrief NOVI.pdf — 110 KB
Loading...