english

Reactie natuur- en milieuorganisaties op de Kamerbrief over de NOVI

Reactie natuur- en milieuorganisaties op de Kamerbrief over de NOVI van 13 april 2018 (A) en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER bij de NOVI (B)

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Reactie natuur- en milieuorganisaties op de Kamerbrief over de NOVI'
Reactie op Kamerbrief NOVI.pdf — 110 KB

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...