english

Reactie natuur- en milieuorganisaties op de Kamerbrief over de NOVI

Reactie natuur- en milieuorganisaties op de Kamerbrief over de NOVI van 13 april 2018 (A) en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER bij de NOVI (B)

Reactie op Kamerbrief NOVI.pdf — 110 KB
Loading...