Brief aan de Tweede Kamer over de inzet van biobrandstoffen in 2021

Publicatie

Doorrekening CE Delft van Milieudefensie-landbouwtransitiefonds

Publicatie

Peiling: meerderheid wil dat grote bedrijven betalen voor vervuiling

Publicatie

Voorstellen voor de klimaateconomie

Publicatie

Landbouwtransitiefonds: in 10 jaar naar een 100% biologische veehouderij

Publicatie

Wob-onderzoek: Mkb betaalt vergroening zware industrie

Publicatie

Lobbybrief: stop met bijstook biomassa in Nederlandse kolencentrales

Publicatie

Brief aan de programmacommissies over de instelling van een 'Commissie voor een eerlijke transitie'

Publicatie

Jaarrekening Milieudefensie 2019

Publicatie