english

Prijzenslag supers kent alleen maar verliezers

Supermarkt Jumbo kondigde afgelopen week aan om 100 producten structureel in prijs te verlagen. Er wordt gespeculeerd dat dit de eerste in een reeks van prijsverlagingen zal zijn. Het is te verwachten dat concurrenten zoals Albert Heijn snel zullen volgen. Een nieuwe supermarktoorlog lijkt op handen. Deze prijzenslag stimuleert intensieve landbouw en vormt zo een directe bedreiging voor verduurzaming.

Prijsverlaging ten koste van natuur en milieu

De winstmarges van supermarkten zullen afnemen. Zij zullen de druk op hun leveranciers verhogen om voor nog lagere prijzen te leveren. Zo dwingen ze veel boeren die nu al onder kostprijs produceren en leveren om verder te intensiveren, omdat die op hun beurt ook hun kosten moeten verlagen om niet over de kop te gaan. Dat heeft gevolgen voor natuur en milieu. Zo neemt het mestoverschot toe door een groei van het aantal dieren. Ook groeit de import van veevoer uit Zuid-Amerika waar tropisch regenwoud voor is gekapt. En het aantal weidevogels neemt verder af omdat het een extra investering is om met aandacht voor vogels te boeren.

Eerlijke prijs

Om een einde te maken aan deze milieuschade door landbouw is het van cruciaal belang dat supermarkten stoppen met deze ‘race to the bottom’. Boeren moeten allereerst een kostendekkende prijs krijgen voor hun producten. Daarnaast moeten ze een extra vergoeding ontvangen voor investeringen in duurzame productie.

Als supermarkten zich zo graag willen onderscheiden, moeten ze dat doen op duurzaamheidsthema’s en niet ten koste van boeren en uiteindelijk het milieu. Dus supermarkten neem je verantwoordelijkheid en stop per direct met de aangekondigde prijsverlaging. Betaal boeren een eerlijke prijs en draag bij aan een duurzame wereld.

Teken de petitie!

Update: onze campagne voor eerlijke melk is eind februari 2018 afgerond. We hebben maar liefst 55.000 handtekeningen verzameld! Meer info vind je hier.

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...