english

[Opiniepeiling] Ook Nederlandse boeren moeten TTIP niet

Je moet goed zoeken om voorstanders van TTIP te vinden. Ook onder de Nederlandse veehouders is er weinig enthousiasme. Van de boeren die bekend zijn met het verdrag is een meerderheid negatief. Veel boeren verwachten dat ze de concurrentie met Amerikaanse kiloknallers niet zullen overleven. Uit de peiling blijkt ook dat CDA, VVD, SGP en ChristenUnie het risico lopen veel aanhang onder de boeren kwijt te raken als ze TTIP zullen steunen.

De opiniepeiling van onderzoeksbureau Prosu (in opdracht van Milieudefensie) wijst uit: Hoe meer boeren op de hoogte zijn van TTIP, hoe negatiever ze erover oordelen. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 1000 veehouders uit de sectoren vleeskalveren, melkvee, fokzeugen, vleesvarkens, slachtkuikens en leghennen.

Tabel: Hoe staat u tegenover het handelsverdrag TTIP?

De interessantste  resultaten uit de peiling:

  • 55% van de boeren die goed op de hoogte zijn, zijn negatief tot zeer negatief over TTIP.
  • Slechts 11% van de boeren is goed op de hoogte, hoewel TTIP veel gevolgen voor hun bedrijf kan hebben.
  • De helft van de varkenshouders denkt dat veel boeren noodgedwongen moeten stoppen door toegenomen concurrentie.
  • Vier van de tien pluimveehouders denkt dat alleen grote intensieve bedrijven gaan overleven.
  • Bijna de helft van de veehouders verwacht dat de standaarden voor milieu en dierenwelzijn afnemen door TTIP.
  • De boerenachterban van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP is overwegend negatief over TTIP.
  • Van de veehouders die zeer negatief zijn over TTIP geeft ruim 70 procent aan dat een partij die het verdrag steunt geen of weinig kans maakt op zijn of haar stem.

Het factsheet over de resultaten

Bekijk alle resultaten

Sieta van Keimpema, voorzitter van de Dutch Dairymen Board reageert op de resultaten:

“De kwaliteit van het voedsel dat wij in Europa op ons bord krijgen zal onder druk komen. Omdat de Europese Commissie voor de Europese boeren vast wil houden aan de hoge standaarden van de Europese Unie, terwijl ze de in Amerika met lagere eisen én kosten geproduceerde voedingsmiddelen op onze markten wil toelaten. Dat is valse concurrentie en consumentenbedrog! TTIP zal zo kaalslag in de Europese boerenstand veroorzaken, terwijl de Europese consument wordt geconfronteerd met een onomkoombaar lager kwaliteitsniveau voor een groeiende groep voedingsmiddelen.”

 

TTIP. Als een boer het kent, dan eet hij het niet.

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...