english

Omgevingswet en omgevingsvisie

Hoe ziet Nederland er in 2050 uit? Dat hangt af van heel veel verschillende factoren. Een van die factoren is hoe de Omgevingswet in de praktijk uitpakt. Op deze pagina lichten we een tipje van de sluier: wat is nu de omgevingswet en hoe zit het met de Nationale Omgevingsvisie?

Eerst een wet

De Omgevingswet gaat over hoe we Nederland inrichten. Dat gaat onder andere over wonen, werken, landbouw en natuur. Maar ook over milieu, bouwen en luchtkwaliteit. Nieuw is dat plannenmakers nu rekening moeten houden met alle thema’s uit de wet. Zo moeten ze bij plannen voor een nieuw bedrijventerrein bijvoorbeeld ook maatregelen voor natuurbescherming mee ontwerpen. De wet gaat nog niet meteen in, pas in 2021. Tot die tijd moet er nog veel uitgewerkt worden. De uitvoering van alle plannen gebeurt niet alleen door het rijk, maar ook door gemeenten, provincies en waterschappen, projectontwikkelaars, bedrijven en particulieren. 

Dan visie en beleid

Bij de Omgevingswet hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt daarvoor met heel veel organisaties samen, waaronder ook Milieudefensie. Zo brengt het Ministerie in kaart wat voor de komende jaren de belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten zullen zijn.
Want Nederland gaat veranderen. Door klimaatverandering, de stap naar duurzame energie, een circulaire economie en nieuwe manieren van vervoeren en bouwen zal ons land er anders uit zien. De NOVI beschrijft hoe we in de toekomst onze omgeving inrichten. Je kunt er meer over lezen op de website van de overheid over de NOVI.

Milieudefensie denkt mee

Het maken van de NOVI gaat in 4 fases. Op deze website kun je zien hoe het traject ervoor staat. Ook Milieudefensie denkt mee over de Omgevingsvisie. Regelmatig geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid, vaak ook samen met andere natuur- en milieuorganisaties. Zoals we dat ook hebben gedaan met onze reactie op de Kamerbrief over de NOVI.

Meer weten?

Loading...