english

Olie-en gaskaart toont boringen bij jou in de buurt

Milieudefensie lanceert vandaag een eigen 'olie- en gaskaart'. Op de interactieve online kaart kan iedereen zien waar in Nederland olie, gas of schaliegas gewonnen wordt of onder de grond zit, en waar plannen zijn om te gaan boren. Ook zijn lokale actiegroepen in kaart gebracht die zich daartegen verzetten. Morgen, woensdag 2 maart, is in de Tweede Kamer een plenair debat over de groeiende problemen rond kleine gasvelden en de injectie van afvalwater uit de olie- en gasindustrie.

Bekijk de interactieve olie- en gaskaart

Ook wordt een aantal locaties besproken waar burgers en lokale overheden zich verzetten tegen plannen van bedrijven om gas of olie te winnen. Het draagvlak voor gaswinning in Nederland verdwijnt in rap tempo. Steeds meer burgers, maar ook gemeenten en provincies, willen een fossielvrije toekomst en kiezen voor schone energie.

Op onze olie- en gaskaart is te zien waar op dit moment olie of gas gewonnen wordt,” vertelt campaigner Evert Hassink van Milieudefensie. “Ook kan iedere Nederlander zien of er in zijn buurt olie of gas te vinden is, dat mogelijk in de toekomst nog uit de grond wordt gehaald. Die informatie is vaak lastig te vinden. Soms weten mensen niet eens dat ze bij een gasbel of olieveld wonen. We willen mensen de kennis geven die nodig is om zich te verzetten tegen de winning van fossiele brandstoffen in hun leefomgeving. Ook kunnen ze meteen zien of er in hun buurt al een actiegroep actief.”

Elk jaar 5 tot 10 nieuwe boorlocaties

Verspreid door het land zijn er nu 282 olie- en gasvelden in productie, voornamelijk in de Noordelijke provincies, Noord- en Zuid-Holland en de Noordzee. Elk jaar worden er op 5 tot 10 plaatsen nieuwe olie- en gasvelden aangeboord. Daarbij gaat het steeds vaker om kleine, moeilijk winbare velden. Daar worden hele kleine beetjes olie of gas opgepompt met riskante winningsmethoden zoals fracken, waarbij drinkwatervervuiling door afvalwater of aardbevingen kunnen ontstaan. Op de kaart zijn ook de reeds door gaswinning veroorzaakte aardbevingen zichtbaar, met uiteraard een zwaartepunt in Groningen. De kaart is voornamelijk gebaseerd op openbare databases van de overheid en wordt voortdurend geactualiseerd.

Steeds meer actiegroepen

Het aantal actiegroepen tegen boringen in ons land groeit gestaag. Bijvoorbeeld in Woerden en op Terschelling, twee locaties waar boorplannen zijn en waarover de Kamer morgen debatteert. Er is steeds minder draagvlak voor olie- en gaswinning in Nederland, niet alleen vanwege de plaatselijke risico's of overlast, maar ook doordat steeds meer mensen de gevaren inzien van klimaatverandering. Bovendien zijn fossiele brandstoffen op aan het raken. Steeds meer mensen willen graag zo snel mogelijk een fossielvrije energievoorziening. Zij zien liever dat overheid en energiebedrijven hun geld investeren in de broodnodige omschakeling naar duurzame energie en in energiebesparing.

Evert Hassink: “We moeten snel af van klimaatonvriendelijke fossiele brandstoffen. Het is onnodig en onverantwoord om koste wat kost de laatste restjes olie en gas uit de grond te willen persen. We hopen daarom dat de Tweede Kamer snel besluit om de regels rond gas- en oliewinning in ons land stevig aan te scherpen. Dat kan in de Mijnbouwwet. Ook moeten burgers en lokale overheden meer zeggenschap krijgen over winning in hun gebied. Want áls bedrijven de laatste druppel olie of de laatste kuub gas willen oppompen, dan moeten we er in ieder geval voor zorgen dat ze daarbij geen overlast of gevaar mogen veroorzaken voor mens en milieu.”

Bekijk de interactieve olie- en gaskaart.

Hoe geef jij onze aarde door?

Hoe geef jij onze aarde door? Dat is dé vraag bij de verkiezingen in maart. Laten we deze keer niet voor onszelf stemmen, maar voor onze kinderen en hun toekomst. En voor álle mensen die geraakt worden door de klimaatcrisis. Teken de oproep en laat zien dat het klimaat beslissend is voor jouw stem.

Loading...