english

Inbreng Ronde Tafel schaliegaswinning

De aanleiding voor deze notitie is de door de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken op 19 september 2013 gehouden ronde Tafel over schaliegaswinning. Deze notitie is er met name op gericht om uitgebreider stil te staan bij de juridische aandachtspunten die mondeling tijdens de Ronde Tafel naar voren werden gebracht.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Inbreng Ronde Tafel schaliegaswinning'
Notitie_Ronde_Tafel_schaliegas.pdf — 810 KB
Loading...