english

Nieuwsbrief Milieudefensie Leeuwarden November 2016

In onze vorige, eerste, Nieuwsbrief stelden we, dat we in verband met onze klacht van 9 mei (over uitblijven nieuw broedgebied voor 155 broedparen, verjaagd door de Haak om Leeuwarden) nog werden uitgenodigd voor een gesprek met een behandelend ambtenaar. Dit is ten langen leste op 1 september gebeurd, aanwezig waren twee beleidsmedewerkers en een juriste van de provincie.

Nieuwsbrief VMD Lwd 2-1.pdf — 163 KB
Loading...