english

Nieuwsbrief Milieudefensie Leeuwarden November 2016

In onze vorige, eerste, Nieuwsbrief stelden we, dat we in verband met onze klacht van 9 mei (over uitblijven nieuw broedgebied voor 155 broedparen, verjaagd door de Haak om Leeuwarden) nog werden uitgenodigd voor een gesprek met een behandelend ambtenaar. Dit is ten langen leste op 1 september gebeurd, aanwezig waren twee beleidsmedewerkers en een juriste van de provincie.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Nieuwsbrief Milieudefensie Leeuwarden November 2016'
Nieuwsbrief VMD Lwd 2-1.pdf — 163 KB

Klimaatnacht 7 juni

Gelukkig willen steeds meer mensen klimaatverandering stoppen. Maar nog niet iedereen is wakker. Daar gaan we samen wat aan doen.

Loading...