english

Nieuwsbrief Milieudefensie Leeuwarden November 2016

In onze vorige, eerste, Nieuwsbrief stelden we, dat we in verband met onze klacht van 9 mei (over uitblijven nieuw broedgebied voor 155 broedparen, verjaagd door de Haak om Leeuwarden) nog werden uitgenodigd voor een gesprek met een behandelend ambtenaar. Dit is ten langen leste op 1 september gebeurd, aanwezig waren twee beleidsmedewerkers en een juriste van de provincie.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Nieuwsbrief Milieudefensie Leeuwarden November 2016'
Nieuwsbrief VMD Lwd 2-1.pdf — 163 KB

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...