english

Nieuwsagenda Milieudefensie week 5 en 6

Debatten in de Tweede Kamer, acties, lezingen, rechtszaken. Hier zie je wat er de komende twee weken op de nieuwsagenda van Milieudefensie staat. Samen met bewoners, ondernemers, studenten, boeren, ouders of grootouders werken we aan de verandering die nodig is om klimaatverandering te stoppen. Bij interesse in onderstaande onderwerpen kan contact opgenomen worden met de desbetreffende persvoorlichter van Milieudefensie via: persvoorlichting@milieudefensie.nl en 020-5507333

Gronings gas, mensenrechten en eerlijk klimaatbeleid

Begin februari publiceert Milieudefensie twee onderzoeken over de verdeling van lusten en lasten in het klimaatbeleid. Een onderzoek richt zich op de bebouwde omgeving. Daarin is onderzocht welke alternatieven voor gas er per wijk zijn, waarbij ook is gekeken naar de betaalbaarheid voor de bewoners. In het tweede onderzoek is gekeken hoeveel burgers en bedrijven op dit moment bijdragen aan de duurzame transitie, en welke subsidies er voor hen beschikbaar zijn.

Donderdagochtend 1 februari spreekt de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat over het klimaatbeleid. Milieudefensie verwacht dat de gastransitie een belangrijke rol zal spelen. Directeur Donald Pols, van Milieudefensie volgt het debat en is beschikbaar voor commentaar.

Op donderdag 1 februari publiceert het Staatstoezicht op de Mijnen zijn advies over de vermindering van de gaswinning die nodig is om de veiligheid van de Groningers te waarborgen. Aanleiding is de grote beving bij Zeerijp van 8 januari jongstleden. Milieudefensie stelt dat de gaskraan in Groningen uiterlijk in 2030 dicht moet zijn en pleit er voor de gaswinning zo snel mogelijk verder terug te brengen, bij voorkeur naar 12 miljard kuub per jaar. Campagneleider Jorien de Lege is beschikbaar voor commentaar.

Op zaterdag 3 februari neemt directeur Donald Pols van Milieudefensie deel aan het mensenrechtenweekend van Human Rights Watch in de Balie in Amsterdam. Hij spreekt onder andere met milieuactivist Silas Siakor uit Liberia. Siakor stond aan de basis van het verzet van lokale gemeenschappen tegen de mensenrechtenschendingen en de vernietiging van het regenwoud door houtkap- en palmoliebedrijven. Zijn voormalige organisatie SDI zet zich samen met Milieudefensie in voor een VN-verdrag voor bedrijven en mensenrechten. Dit bindende verdrag moet bedrijven aansprakelijk gaan stellen als zij mensenrechten schenden.

Maandag 5 februari publiceert Milieudefensie het rapport 'Bescherming voor Klimaatvervuilers'. Omdat veel fossiele projecten worden beschermd door (Nederlandse) investeringsverdragen kan het terugdraaien van dit soort projecten veel geld kosten voor andere landen, maar ook voor Nederland zelf.

Vrijdag 9 februari organiseert Pakhuis de Zwijger een debatavond over investeringsverdragen. Uit onderzoek van Milieudefensie, TNI, SOMO en Both ENDS blijkt dat Nederland een spil is in internationale claimzaken. En dat Nederland aan de wieg stond van deze verdragen. Via Nederlandse verdragen is in 50 jaar ruim 100 miljard dollar geclaimd. De roep om het herzien van het ISDS-claimsysteem vindt steeds meer gehoor, maar hoe ziet een eerlijk investeringsverdrag er in de toekomst uit? Een gesprek met perspectief vanuit politiek, recht en activisme.

Loading...