english

Nieuwsagenda Milieudefensie week 27 en 28

Debatten in de Tweede Kamer, acties, lezingen, rechtszaken. Hier zie je wat er de komende twee weken op de nieuwsagenda van Milieudefensie staat. Samen met bewoners, ondernemers, studenten, boeren, ouders of grootouders werken we aan de verandering die nodig is om klimaatverandering te stoppen. Bij interesse in onderstaande onderwerpen kan contact opgenomen worden met de desbetreffende persvoorlichter van Milieudefensie via: persvoorlichting@milieudefensie.nl en 020-5507333

Op dinsdag 4 juli vindt in Rotterdam het congres 'Lopen Loont' plaats, over het belang van wandelen in steden. Meer ruimte voor wandelen leidt tot gezondere, mooiere en duurzamer steden. Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit van Milieudefensie, is aanwezig en zal onder andere haar steun uitspreken voor het 'Charter for Walking' dat op dit congres wordt gepresenteerd. Locatie: De Nieuwe Poort in het Groot Handelsgebouw, Weena 711, Rotterdam. Vanaf 09.30 uur start het programma. Voor meer informatie: persvoorlichter Léonie Beunen

Dinsdag 4 juli stemt de Eerste Kamer over de goedkeuring van het klimaatakkoord van Parijs van 2015. In dit verdrag is afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot ruim onder de 2 graden Celsius en liefst onder de anderhalve graad moet blijven. Nederland loopt zwaar achter op die doelstelling. Milieudefensie volgt de stemming. Meer informatie: persvoorlichting Milieudefensie

Op dinsdag 4 juli en woensdag 5 juli praat de Tweede Kamer over de afhandeling van de schade door de gaswinning in Groningen en over de gevolgen van gaswinning voor de Waddenzee. Milieudefensie vindt het onbegrijpelijk dat de gaswinning boven veiligheid, milieu en het klimaat wordt gesteld en bepleit dat Nederland zo snel mogelijk van het gas af gaat. Campagneleider Jorien de Lege is beschikbaar voor commentaar. Meer informatie: persvoorlichter Saskia Gaster

Op woensdagavond 5 juli vergadert de gemeenteraad van Amsterdam over de ontwikkeling van de Willibrordusgarage. De 'coalitie voor schone lucht en ruimte' verzet zich met steun van Milieudefensie tegen de bouw van deze garage, die vervuilend verkeer blijft faciliteren en hoge kosten met zich meebrengt. De vergadering is vanaf 19.30 uur in de raadzaal in het stadhuis (Adres: Amstel 1, Amsterdam). Voor meer informatie persvoorlichter Léonie Beunen, Voor meer informatie persvoorlichter Léonie Beunen

Op woensdag 5 juli vindt in De Balie in Amsterdam het debat: ‘Klimaat en veehouderij; een intensieve discussie’ plaats. Boeren, wetenschappers, journalisten, politici en andere betrokkenen gaan met elkaar in discussie over de rol van de (intensieve) veehouderij in het klimaatprobleem en oplossingen van het vraagstuk. Bart van Opzeeland, campagneleider Duurzaam Voedsel van Milieudefensie, zit in het discussiepanel. De avond wordt geleid door RTL 4-weervrouw en winnaar van Expeditie Robinson 2015, Amara Onwuka en duurt van 19.30 uur tot 22.00 uur. Meer informatie: persvoorlichter Jasperine Schupp

Vanaf vrijdag 7 juli komen wereldleiders bijeen in Hamburg voor de G20-top. Aan de vooravond hiervan (op donderdag 6 juli) willen onderhandelaars van het EU – Japan handelsakkoord (JEFTA) een politiek akkoord presenteren over het verdrag. Uitgelekte documenten laten zien dat dit handelsakkoord geen bindende duurzaamheidsregels bevat en buitensporige rechten geeft aan multinationals. Milieudefensie volgt de ontwikkelingen op 6 en 7 juli en is beschikbaar voor een reactie. Wij zetten ons in voor een eerlijk en duurzaam handelsbeleid en presenteerden hiervoor onlangs een handelsagenda. Voor meer informatie: Lowie Kok

Op woensdagmiddag 12 juli vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening van de gemeenteraad van Amsterdam over de Sprong over het IJ. Milieudefensie is blij met het besluit van de gemeente dat de Sprong wordt gewaagd, en heeft samen met een coalitie van bewoners eerder een zienswijze ingediend. Bewoners van Amsterdam zullen inspreken in de commissie, mede namens Milieudefensie. De vergadering start om 13.30 uur. Voor meer informatie: persvoorlichter Léonie Beunen

Op donderdag 13 en vrijdag 14 juli behandelt de Raad van State het beroep tegen het Gasbesluit, dat Milieudefensie samen met de Groninger Bodem Beweging, de Natuur en Milieufederatie Groningen en gedupeerden van de gaswinning heeft ingediend. Milieudefensie bepleit dat niet elke vijf jaar maar jaarlijks moet worden vastgesteld hoeveel gas er maximaal mag worden gewonnen. Ook de NAM heeft beroep aangetekend. De aardgasmaatschappij is het niet eens met het besluit van de minister om vanaf oktober 10 procent minder Gronings gas te gaan winnen. Meer informatie en interviews: persvoorlichter Saskia Gaster

Loading...