english

Nieuwe Mijnbouwwet: 5 voors - 3 tegens

Milieudefensie is positief over de nieuwe Mijnbouwwet waar de Tweede Kamer op 7 juli mee instemde. Het is een goede stap richting een fossielvrij Nederland. Maar de overheid laat ook kansen liggen om de weg naar duurzame en veilige energie te versnellen.

5 goede punten van de gewijzigde Mijnbouwwet:

  1. Bij mijnbouwschade geldt nu een omgekeerde bewijslast. Zo hoeven Groningers met beschadigde huizen niet langer te bewijzen dat dat komt door de gasboringen van de NAM en Shell, voordat ze geholpen worden. De NAM en Shell moeten nu bewijzen dat de schade niet door die boringen komt, anders moet het bedrijf gewoon betalen. Logisch, zou je zeggen, maar tot nu toe was dat dus niet zo.
  2. De inspraak van omwonenden en lokale overheden is beter geregeld.
  3. Geen boortorens in het Waddengebied.
  4. In het vervolg kan een winningsvergunning geweigerd worden vanwege natuur- en milieubelangen, iets wat in de oude wet gek genoeg niet kon.
  5. Ook moeten boorbedrijven beter rekening gaan houden met de impact op natuur- en milieu in de opsporingsfase.

3 negatieve punten van de gewijzigde Mijnbouwwet:

  1. Schaliegaswinning wordt niet definitief verboden. De winning naar dit omstreden gas wordt nog steeds niet uitgesloten.
  2. Gaswinning uit velden onder het Waddengebied blijven mogelijk omdat schuin boren vanaf een boortoren net buiten de beschermde gebieden niet is verboden. Dit betekent dat de gasboringen bij Schiermonnikoog en Terschelling, waartegen de afgelopen jaren fel geprotesteerd is, gewoon kunnen doorgaan.
  3. Shell kan doorgaan met het leegpompen van de gasbel in Groningen.

De wet is een stap in de goede richting, maar er is nog genoeg te doen. Vanwege klimaatverandering moeten we de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk helemaal uitbannen. Zo kan de transitie naar een duurzame energievoorziening een boost krijgen. Dat hebben we nodig om ons aan de klimaatafspraken van Parijs te kunnen houden én te zorgen dat Groningers weer veilig kunnen wonen. Wij roepen de minister op om met een goed afbouwplan te komen voor gaswinning. Door in heel Nederland flink gas te besparen (bijvoorbeeld door onze huizen zo goed te isoleren dat ze geen gas meer nodig hebben) en te stoppen met de winning in Groningen pakken we zowel aardbevingen als klimaatverandering in één keer aan.

 

 

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...