english

Nieuw handelsakkoord (JEFTA) tussen Europa en Japan ook onder vuur

Na het CETA-verdrag ligt nu ook het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Commissie en Japan (JEFTA) onder vuur. Greenpeace lekte afgelopen weekend meer dan 200 pagina's aan informatie die aantonen dat Japan en de Europese Commissie het niet zo nauw nemen met de naleving van milieustandaarden.

Na alle ophef rondom CETA, drukte de  de Europese Commissie en de Europese Unie  haar burgers op het hart ons milieu beter te beschermen bij eventuele volgende handelsakkoorden. Maar uit de gelekte informatie blijkt juist het tegendeel het geval te zijn.

Geen maatregelen tegen walvisjacht 

Zo neemt de Europese Commissie bijvoorbeeld geen maatregelen tegen de walvisjacht in Japan, terwijl een dergelijk verdrag juist alle gelegenheid biedt om de vangst aan banden te leggen.

Vage regels over illegale houtkap

Het enige dat van Japan in het handelsverdrag geeist wordt is dat ze toegeven dat illegale houtkap een thema is. Voor de rest staat er niets in JEFTA dat Japan dwingt tot het voorkomen van deze praktijken.

Aparte rechtbank voor buitenlandse investeerders

Het grootste struikelblok binnen CETA was het Investment Court System (ICS) een aparte rechtbank waar buitenlandse investeerders een claim kunnen neerleggen als ze zich benadeeld voelen door de regelgeving van de overheid. Toch is er binnen JEFTA ook weer sprake van de oprichting van een dergelijk tribunaal. Een gevolg van dit soort systemen, is dat overheden minder streng kunnen worden in bijvoorbeeld het opstellen van wetten ter bescherming van het milieu. Wanneer je als beleidsmaker weet dat de kans groot is dat je een miljardenclaim aan je broek krijgt bij het opstellen van nieuwe regels, dan denk je wel twee keer na voordat je die regels daadwerkelijk op papier zet.

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...