english

Minder vee zet zoden aan de dijk

Om de klimaatdoelstelling in Parijs te halen, maar ook het milieu te sparen, de gezondheid van omwonenden te waarborgen en het mestprobleem te beteugelen, moeten we echt minder vee in Nederland gaan houden. Efficiëntie en intensivering zijn een doodlopende weg en dragen dus niet substantieel bij aan het oplossen van de problemen die de veehouderij veroorzaakt. De sector moet omschakelen naar duurzaam en toekomstbestendig en inzetten op krimp van de veestapel.

OPINIE (Boerderij , 7 juli 2017)

Race to the bottom

Boeren zitten klemvast in het huidige systeem. Veel landbouwproducten worden geproduceerd onder de kostprijs. Verdere intensivering is het enige antwoord. Boeren zitten in de financiële houtgreep van de Rabobanken van deze wereld. Boeren hebben vele tonnen schuld doordat ze met Rabogeld investeerden in megastallen om de productie verder op te schroeven. Verduurzaming kost geld en past daarom niet bij een goedkopere productieprijs.

Terminale patiënt

Intensieve landbouw is eigenlijk een terminale patiënt, die kun je met technische kunst en vliegwerk in leven houden maar nooit meer beter maken. De boer is er financieel ziek van omdat hij onder de kostprijs produceert om te overleven. Voor dierenwelzijn of milieumaatregelen heeft hij geen financiële armslag. Al zou hij het willen, hij kan niet denken aan dier of milieu want dan gaat hij failliet.

Het vee is ziek van Q-koorts, vogelpest en BSE. Daardoor worden bij tijd en wijle miljoenen dieren in dit land geruimd, soms preventief, soms als het al te laat is. Dierziekten slaan makkelijk over van de ene naar de andere boerderij omdat stallen te dicht bij elkaar liggen. De provincie Brabant heeft de grootste veedichtheid in de wereld!

Het milieu is verziekt door te hoge uitstoot van fosfaat, stikstof, CO2 en andere stoffen uit de landbouw die het klimaat en milieu ernstig aantasten. De landbouw is voor tien procent verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen.

De bodem is op sterven na dood door het gebruik kunstmest, bestrijdingsmiddelen en overbemesting, de burgers zijn ziek van de uitstoot ammoniak en fijnstof. Als ze in de buurt van een megastal wonen lopen ze meer kans op ernstige aandoeningen als longontsteking en Q-koorts.

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe landbouw: waarin de boeren gegarandeerd een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. De veestapel met tenminste de helft krimpt en ons voedsel wordt duurzaam geproduceerd. Het milieu kan dan eindelijk na decennia van misbruik, herstellen van de reeds aangebrachte schade.

Doorbreken van de negatieve spiraal

De sector is zelf niet in staat om de problemen op te lossen, dat blijkt ook weer uit de fosfaatcrisis. De overheid moet de regie in handen nemen. Boeren moeten voor langere tijd weten waar ze aan toe zijn. De veestapel moet met minimaal de helft krimpen. Een minimumprijs voor landbouwproducten wordt door de overheid gegarandeerd. Alleen zo is de negatieve spiraal echt te doorbreken.

Samen aan de slag

Milieudefensie wil graag met de sector om de tafel om na te denken over een gezonde toekomst bestendige landbouw voor boeren, burgers en het milieu. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid, boeren en burgers om de landbouw te hervormen en te verduurzamen.

Volg campagneleider Bart van Opzeeland ook op twitter

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...