english

Milieudefensie ontevreden met luchtkwaliteitsplan overheid

Gisteravond presenteerde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven een plan om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dit plan komt als reactie op de uitspraak van de rechter. In september oordeelde deze dat het Rijk op de kortst mogelijke termijn met een nieuw plan moet komen dat ervoor zorgt dat de overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen op de kortst mogelijke termijn wordt beëindigd. Dit nieuwe plan voldoet volgens Milieudefensie niet aan het oordeel want de schendingen van de wettelijke normen worden niet beëindigd, althans zeker niet “op de kortst mogelijke termijn”.

Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit bij Milieudefensie: "Na alle jaren dat we al wachten op maatregelen voor gezonde lucht waren onze verwachtingen al niet hoog meer, maar het huidige plan is wel heel teleurstellend. Zelfs na het oordeel van de rechter voelt het Rijk kennelijk geen urgentie om de luchtkwaliteit te verbeteren." Milieudefensie geeft aan met haar advocaat in gesprek te gaan om eventuele juridische vervolgstappen te overwegen naar aanleiding van dit plan.

Wat is er mis?

Volgens de rechter moet de Staat maatregelen nemen die 'voorspelbaar', 'aantoonbaar' en 'op de kortst mogelijke termijn' ervoor zorgen dat overal aan de Europese luchtkwaliteitswet wordt voldaan. De maatregelen die nu worden aangekondigd voldoen aan geen van deze drie criteria. De overheid geeft niet aan wanneer ze aan de normen van de wet gaat voldoen en hoe ze dit concreet wil bereiken. Bovendien kondigt de staatssecretaris in haar brief aan dat het 'echte' plan – een aanpassing van het huidige Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit – pas na de zomer van 2018 in werking zal treden.
De rechter verbood het Rijk ook met onmiddellijke ingang om maatregelen te treffen die zouden kunnen leiden tot nieuwe verwachte overschrijdingen. Hiertegen is de overheid in hoger beroep gegaan, maar dat betekent niet dat de overheid hier nu geen actie op hoeft te ondernemen. Dit deel van het vonnis wordt echter in het geheel niet genoemd in de brief van de staatssecretaris.

Ook in 2016 voldeed de lucht niet aan de wet

Naast de brief van de staatssecretaris publiceerde het RIVM gisteravond ook de jaarlijkse rapportage over de luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat de luchtvervuiling door stikstofdioxide in 2016 iets is toegenomen. In totaal verwacht het RIVM dat de norm hiervoor op ongeveer duizend plekken in het land is overschreden in 2016, vooral langs drukke wegen. Voor fijnstof nam de vervuiling iets af ten opzichte van vorig jaar, maar het is volgens het RIVM nog maar de vraag of die daling in de toekomst door zal zetten. Zelfs in 2020 zullen de normen nog overschreden worden.

Duizenden doden

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) veroorzaakt fijnstof zelfs bij lage concentraties al schade aan de gezondheid. De luchtkwaliteitsnormen van de WHO zijn dan ook veel strenger dan de Europese luchtkwaliteitsnormen. "Geen enkele norm is helaas veilig genoeg. Maar dat betekent dat het halen van de Europese normen wel het minste is. En de Nederlandse overheid overtreedt die normen nu al jarenlang en zegt nu dat het in 2020 nog niet op orde zal zijn”, aldus Anne Knol. "De overheid gaat gewoon voorbij aan de impact die luchtvervuiling op onze gezondheid heeft. Terwijl ze met effectief beleid zoveel zouden kunnen doen om de gezondheid en de leefomgeving van mensen te verbeteren". Het Rijk en gemeenten moeten volgens Milieudefensie bijvoorbeeld meer investeren in duurzaam vervoer zoals het OV, de fiets en elektrische deelauto’s en het autoluw maken van steden. Het verlagen van de maximumsnelheid kan direct en draagt veel bij aan gezonde lucht. "Daar hoeven we niet tot 2018 op te wachten". Daarnaast moeten onder andere de scheepvaart, de industrie, de intensieve veehouderij en houtrook aangepakt worden.

Bodemprocedure

Op 14 november dient de bodemprocedure van de rechtszaak om gezonde lucht. In de bodemprocedure gaat Milieudefensie een stapje verder dan in het kort geding. Hierin eist de organisatie dat de Nederlandse Staat stopt met het schenden van mensenrechten, in het bijzonder het recht op gezondheid. Dat betekent dat de luchtvervuiling nog veel verder teruggedrongen moet worden dan de Europese regels voorschrijven.

Het klimaatmanifest - Voor en door jongeren

De klimaatcrisis stormt op ons af. Maar er gebeurt nog steeds veel te weinig. Het klimaatbeleid bepaalt of jongeren straks nog een toekomst hebben. Daarom zijn Jongeren Milieu Actief en 6 politieke jongerenorganisaties samen in actie gekomen. Samen met Jan Terlouw stelden zij een klimaatmanifest op. Hierin roepen de jongerenorganisaties de grote politieke partijen op om tijdens de formatie te kiezen voor eerlijk en ambitieus klimaatbeleid. Help jij mee?

Loading...