english

Milieudefensie en bezorgde burgers protesteren tijdens schaliegasdebat Tweede Kamer

Milieudefensie, Schaliegasvrij Nederland en bezorgde burgers bezoeken donderdag 5 juni het Tweede Kamerdebat over schaliegas. Voorafgaand aan het debat komen zij samen voor een protestbijeenkomst op de Hofplaats. Milieudefensie en Schaliegasvrij Nederland hebben eerder deze week in een brief aan de Tweede Kamer al kritisch gereageerd op de vorig week door minister Kamp gepubliceerde onderzoeksopzet voor de structuurvisie schaliegas. Met deze onderzoeksopzet ('Notitie Reikwijdte en Detailniveau') zet de Minister een duidelijke stap in de richting van schaliegasboringen in Nederland. Milieudefensie zal doorgaan met het verzet tegen schaliegas en de steeds groter groeiende groep tegenstanders van schaliegas in Nederland intensiever ondersteunen.

Het Tweede Kamerdebat, dat donderdag om 14.10 uur start in de plenaire zaal is een belangrijk moment in de maatschappelijke discussie over schaliegas. Ike Teuling, inhoudelijk medewerker energie en grondstoffen bij Milieudefensie: “Minister Kamp is duidelijk op schaliegasramkoers. De zorgen van omwonenden, waterbedrijven, provincies en gemeenten worden niet serieus genomen. Fracken onder beschermde Natura 2000-gebieden, binnen door de provincies ingestelde boringsvrije zones, in beschermde natuurmonumenten of de ecologische hoofdstructuur (EHS) en in zones met breuklijnen wordt niet uitgesloten. Zelfs boren in 'verstedelijkt' gebied wordt een mogelijkheid. In theorie kan er straks in het Vondelpark of op het Malieveld een boortoren staan!

Oproep om zienswijze in te dienen

Tot 9 juli 2014 kan bezwaar gemaakt worden tegen de structuurvisie door een zienswijze in te dienen. Milieudefensie en Schaliegasvrij Nederland zullen gezamenlijk een zienswijze indienen op de structuurvisie van Kamp. Teuling: “Wij roepen alle gemeenten, provincies, waterschappen en andere belanghebbenden op om hetzelfde te doen. Het verzet tegen schaliegas is groot, dat moeten we met z'n allen zo goed mogelijk duidelijk maken aan de minister.” Op de website van Schaliegasvrij Nederland is een voorbeeldbrief te vinden voor het indienen van een zienswijze.

Al 169 schaliegasvrije gemeenten

Inmiddels telt ons land 169 schaliegasvrije gemeenten en 9 schaliegasvrije provincies (3). Milieudefensie gaat samen met deze lokale en regionale overheden voorbereidingen treffen om schaliegasboringen in Nederland tegen te houden. Inmiddels klinkt ook kritisch geluid ook grensgemeenten uit Duitsland – waar boren naar schaliegas vanwege de vele risico's inmiddels verboden is - en België. Zij vrezen voor overlast en milieugevolgen als Nederland het boren naar schaliegas straks toe zou gaan staan.

Milieudefensie is ook erg kritisch op het onrealistische scenario waarmee de milieu-impact van schaliegaswinning in de opzet wordt bepaald. Dat gaat uit van een scenario van 13 boorlocaties. Teuling: “Met dertien boorputten kun je nauwelijks schaliegas winnen. Voor serieuze winning – en dat is wat Kamp wil – zijn honderden boorputten nodig, en daarvan is de impact op het milieu en de leefomgeving van mensen natuurlijk veel groter. Dit scenario is dus simpelweg misleidend. Wij roepen de Kamer op dit scenario aan te laten passen”.

Meer informatie

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan

Wil je meer weten?

Loading...