english

Milieudefensie brengt wereldwijde klimaatmisdaden Shell onder de aandacht

Vertegenwoordigers van buitenlandse milieu- en bewonersorganisaties uit de Verenigde Staten, Canada, Oekraïne en Nigeria protesteren vandaag bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell. Zij zijn door Milieudefensie uitgenodigd om aandeelhouders, politici en investeerders te vertellen over de schade die Shell in hun leefomgeving aanricht. Shell richt wereldwijd al decennialang enorme schade aan bij de winning van olie en gas, onder meer in Nigeria. Dat probleem groeit alleen maar nu het bedrijf zich steeds meer toelegt op moeilijk te winnen ('onconventionele') brandstoffen als schaliegas en teerzandolie. Bovendien veroorzaken deze nieuwe vormen van extreme energie wereldwijd nog meer problemen voor het klimaat dan conventionele.

Geert Ritsema: “Als Shell het klimaatprobleem serieus zou nemen, zou het de winning van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk uitfaseren. In plaats daarvan graaft het zich steeds dieper in in gevaarlijke fossiele technolgie. Shell ligt op een ramkoers, waarbij het zich concentreert op steeds extremere vormen van energie en klimaatmisdaden niet schuwt.”

Schaliegas - nog klimaatbelastender dan steenkool

Het bedrijf zet onder meer grootschalig in op het omstreden schaliegas in landen als China, Oekraïne, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Hierbij worden natuurgebieden ernstig aangetast, ontstaat vervuiling van grond- en drinkwater en is er risico op aardbevingen. Bovendien is schaliegas door methaanlekkages nog schadelijker voor het klimaat dan steenkool.

Lise Brenner van de Don’t frack New York campaign, die bij de aandeelhoudersvergadering aanwezig is: “In mijn land hebben boringen naar schaliegas geleid tot ernstige watervervuiling, veesterfte, aantasting van de gezondheid van kinderen en volwassenen, ontbossing en zware luchtvervuiling. Gelukkig is er, net als in Europa, ook in Amerika veel verzet onder alle lagen van de bevolking. Zo hebben inwoners van de stad New York 66.000 bezwaarschriften ingediend tegen boringen naar schaliegas. Door dit massale protest is er in de staat New York nog geen schaliegasboor de grond in gegaan.”

Teerzand: meer CO2 per kilometer dan gewone olie

Ook teerzandolie –dat onder andere door Shell in Canada wordt gewonnen– veroorzaakt, naast vervuiling van rivieren en gezondheidsklachten, extra klimaatschade ten opzichte van winning van conventionele olie. Van alle soorten olieproductie verslindt die van teerzandolie de meeste energie; drie keer zoveel als gemiddeld. Autorijden op benzine van teerzandolie veroorzaakt daardoor 23 procent extra broeikasgasuitstoot, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie.

Ondertussen schroeft Shell investeringen in duurzame alternatieven terug of zet die zelfs helemaal stop. Geert Ritsema: “Shell zet zich in voor een verloren zaak: olie en gas raken snel op, dus moeten we sowieso overstappen naar alternatieven als zon en wind. Het is onbegrijpelijk dat Shell de onvermijdelijke investering daarin uitstelt. Ook in Nederland ondervinden wij de gevolgen, want Shell draagt met haar uitstoot van broeikasgassen enorm bij aan klimaatverandering. Greenwashactiviteiten als een ecomarathon doen daar niets aan af."

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...