Brief aan minsister Kaag over Indonesische Omnibuswet

13 oktober 2020 Publicatie

Inbreng Milieudefensie AO Landbouw, Klimaat en Voedsel

28 september 2020 Publicatie

Brief aan adviescommissie groeifonds met verzoek duurzame randvoorwaarden

21 september 2020 Publicatie

Brief aan de Tweede Kamer over de inzet van biobrandstoffen in 2021

27 augustus 2020 Publicatie

Brief aan de programmacommissies over de instelling van een 'Commissie voor een eerlijke transitie'

29 juli 2020 Publicatie

Brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van het mobiliteitsbeleid

25 juni 2020 Publicatie

Reactie op consultatie Wet stikstofreductie en natuurverbetering

19 juni 2020 Publicatie

De effecten van de coronacrisis op de energietransitie

27 mei 2020 Publicatie

Inbreng van Milieudefensie op de consultatie van het wetsvoorstel voor een CO2-heffing

26 mei 2020 Publicatie