Brief met randvoorwaarden voor een eerlijk Klimaatakkoord

Download

Brief aan minister Wiebes over de Kabinetsappreciatie van het Klimaatakkoord

Download

Lobbybrief tijdens werkbezoek Tweede Kamer in Groningen

Publicatie

Zo wil Milieudefensie de leefomgeving verbeteren

Publicatie

Aanbiedingsbrief internetconsultatie luchtvaartbelasting

Publicatie

Aanbevelingsbrief internetconsultatie luchtvaartbelasting

Publicatie

Brief aan de commissie Infrastructuur en Waterstaat

Download

Brief aan Kamerleden over het rapport ‘Gezondheidswinst door schonere lucht’ van de Gezondheidsraad

Publicatie

Lobbybrief: Herziening Gas- en Mijnbouwwet 2018 Groningenveld

Publicatie