Brief aan de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Publicatie

Brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over digitalisering van Nederland

Publicatie

Brief aan de Milieuraad over de uitkomsten van de klimaattop in Madrid

Publicatie

Brief aan minister Kaag en Wiebes: Neem in Madrid nu ├ęcht verantwoordelijkheid voor de klimaatcrisis

Publicatie

Lobbybrief: Stop het energiehandvest

Publicatie

Brief aan Robeco over hun investeringen in palmolieplantages

Publicatie

Brief voor taskforce heroverweging infraprojecten en versnellen en verbreden mobiliteitsfonds

Publicatie

Position paper over het UN Binding Treaty on Transnational Corporations and Human Rights

Publicatie

Input voor debatten klimaat- en energiebeleid

Publicatie