english

Reactie op het verzoek van de heer Nijpels om ondersteuning van het Klimaatakkoord

In deze brief van directeur Donald Pols van Milieudefensie aan de heer Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, geeft Milieudefensie aan onder welke voorwaarden wij bereid zijn het Klimaatakkoord te ondersteunen. Wij laten ondersteuning afhangen van de vraag of het kabinet de breed aangenomen motie Beckerman naar de letter gaat uitvoeren. Deze motie wordt ondersteund door vrijwel de gehele Tweede Kamer.

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Reactie op het verzoek van de heer Nijpels om ondersteuning van het Klimaatakkoord'
BRF 291019 Ondersteuning klimaatakkoord t.a.v. de heer Nijpels.pdf — 164 KB
Loading...