english

Klimaatvisie Shell stelt omschakeling gevaarlijk lang uit

Shell publiceert vandaag zijn visie op hoe de wereld gevaarlijke klimaatverandering kan stoppen. Maar het blijkt een visie van een andere planeet. Het is in tegenspraak met het klimaatakkoord van Parijs, in tegenspraak met de wetenschap en gebaseerd op onbewezen technologie. Shell ligt op ramkoers met een leefbare planeet.

Shell stelt in zijn visie vandaag dat de opwarming van de aarde tot 2 graden beperkt kan worden, door de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen naar netto nul in 2070. Maar het scenario is half werk. Shell maakt een aantal grote fouten.

Allereerst is het doel van netto nul in 2070 niet genoeg om de klimaatdoelen van Parijs te halen. In Parijs werd afgesproken om de opwarming tot ruim onder 2 graden te beperken, en te streven naar 1,5 graden. Shell neemt genoegen met een ambitie waar we waarschijnlijk niet onder de 2 graden blijven, laat staan dat 1,5 graden mogelijk blijft.

Daarnaast gaat Shell ervan uit dat we op grote schaal CO2 uit de lucht kunnen gaan halen en kunnen opslaan onder de grond. De visie van Shell is gebaseerd op onbewezen technieken die bovendien heel erg duur zijn.

De meeste wetenschappers zijn het er over eens dat we uiterlijk in 2050 op netto nul uitstoot van broeikasgassen moeten zitten, om de klimaatdoelen te halen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat dat veel kosteneffectiever is, omdat de kosten van klimaatverandering enorm hoog oplopen als we te lang wachten met ingrijpen.

Ben van Beurden zei vorige week in een speech dat we 'realistische' doelen moeten stellen voor de omschakeling naar duurzame energie. Uit de vandaag gepresenteerde visie blijkt dat Shell het niet realistisch vindt om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen.

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...