english

6 redenen waarom jij de Klimaatmars niet wil missen

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Hier lees je 6 redenen waarom je niet thuis op de bank kunt blijven zitten.

Ja, ik kom naar de Klimaatmars

1. We kunnen het tij nog keren

Wetenschappers zijn het er over eens: de mens is de oorzaak van de huidige klimaatverandering. Wij zijn de laatste generatie die het tij nog kunnen keren. Hoe? Nou, door minder broeikasgassen uit te stoten. Natuurlijk kan je zelf de auto wat vaker laten staan en minder vlees eten. Maar er zijn grotere oplossingen nodig. Daarom roepen we op 10 maart de regering op om snel met oplossingen te komen voor mens en klimaat.

2. Het klimaat gaat ons allemaal aan

Als we over het klimaat praten, hebben we het eigenlijk over de toekomst van de wereld. Hebben onze kinderen en kleinkinderen straks nog een leefbare aarde? Als we niks doen, stijgt de temperatuur deze eeuw waarschijnlijk al met 1,1 tot 6,4 graden ten opzichte van 1980-1999.

Dat lijkt weinig, maar deze temperatuurstijging heeft grote gevolgen:
• Hittegolven en droogte;
• Zeespiegelstijging en extreme regenbuien;
• Meer klimaatvluchtelingen;
• Verlies van heel veel dier- en plantensoorten.

Als we geen onleefbare wereld willen nalaten, moeten we nu in actie komen!

Lees meer over:
> Klimaatverandering
> De gevolgen van klimaatverandering voor Nederland

3. Nederland loopt achter

In 2030 moet Nederland ongeveer de helft minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Maar uit cijfers blijkt dat de uitstoot van broeikasgas CO2 de laatste jaren zo goed als hetzelfde blijft. De doelen zijn haalbaar, maar dan moet onze regering nu keuzes maken en niet langer treuzelen.

4. Zodat grote vervuilers meedoen

Grote bedrijven zijn rijk geworden door zo goedkoop mogelijk te produceren. 71% van de wereldwijde CO2-uitstoot sinds 1988 komt van slechts 100 bedrijven. Deze bedrijven doen nog vrijwel niets om klimaatverandering te stoppen. Dat moet veranderen. Want zonder de inzet van grote bedrijven kunnen we een klimaatramp niet voorkomen.

5. Voor een eerlijk klimaatbeleid

Gewone Nederlanders draaien voor de kosten op. En mensen met lagere inkomens naar verhouding het meest. En waarom? Omdat de overheid de grote bedrijven nergens toe wil verplichten. Daardoor gaat het vervuilen door, en betaal jij voor de schade van die vervuiling. Samen kunnen we daar verandering in brengen.

6. Meelopen met de Klimaatmars is leuk!

Er lopen heel veel verschillende mensen mee: scholieren en studenten, buschauffeurs, ondernemers, boeren, werknemers, ouders met kinderen en natuurbeschermers. Iedereen met zijn of haar eigen geluid en protestbordje. Het belooft daarom niet alleen een mooie en strijdvaardige dag te worden, maar ook een gezellige en leuke dag!

Blijf niet aan de kant staan

Het klimaat wacht niet. Maar het kabinet treuzelt. Steeds meer mensen maken zich zorgen over het klimaat en de oplossingen. Wereldwijd gaan mensen de straat op voor het klimaat. Op 10 maart is jouw kans: Samen roepen wij tijdens de Klimaatmars de regering op om snel met eerlijke oplossingen te komen voor mens en klimaat.

Inmiddels hebben al ruim 16.000 mensen zich aangemeld via Facebook en nog eens 40.000 zijn geïnteresseerd. Jij komt toch ook?

Ja, ik kom naar de Klimaatmars


De Klimaatmars wordt georganiseerd door Milieudefensie, de FNV,  Greenpeace, DeGoedeZaak en de Woonbond.

 

Klimaatnacht 7 juni

Gelukkig willen steeds meer mensen klimaatverandering stoppen. Maar nog niet iedereen is wakker. Daar gaan we samen wat aan doen.

Loading...