english

Klimaatbeleid is taak van de overheid

Een opvallend moment bij Jinek, vorige week: minister Wiebes stelde dat de schadeafhandeling van de aardbevingen in Groningen iets is wat je „op geen enkele manier meer privaat kunt regelen” Dat de NAM en gewone burgers de schade onderling moesten afhandelen noemde hij een „ongelijke strijd”. „Dit hoort een overheid te doen”, stelde de minister.

(OPINIE, NRC Handelsblad / nrc.next - 9 februari 2018)

Wiebes herstelt zo een weeffout in de afspraken met NAM-eigenaren Shell en ExxonMobil: grote, multinationale bedrijven kun je namelijk echt niet de verantwoordelijkheid geven om de dingen die fout gaan, zelf recht te zetten. Econoom Milton Friedman zei al: „De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven is het vergroten van hun winst”. Dat staat simpelweg haaks op de maatschappelijk verantwoorde wijze van ondernemen die we van hen verwachten. Toch blijven we er maar op vertrouwen dat ze spontaan die verantwoordelijkheid zullen nemen.

Het schept hoop dat nu zelfs een VVD-minister openlijk stelt dat je sommige dingen gewoon door de overheid moet laten regelen.

Wat Milieudefensie betreft, geldt dat zeker ook voor het Nederlandse klimaatbeleid. Vervuilende bedrijven slagen er tot nu toe niet in om hun uitstoot te verminderen. Huishoudens betalen bovendien het overgrote deel van de kosten van het Nederlandse klimaatbeleid, zo blijkt uit een deze week gepubliceerd rapport van CE Delft in opdracht van Milieudefensie.

Ik hoop daarom dat de insteek van Wiebes navolging krijgt. Bedrijven bestaan om winst te maken, de overheid moet zorgen dat zij daarbij geen schade aanrichten. Of dat ze, mocht dat toch gebeuren, hun verantwoordelijkheid nemen.

Klimaatnacht 7 juni

Gelukkig willen steeds meer mensen klimaatverandering stoppen. Maar nog niet iedereen is wakker. Daar gaan we samen wat aan doen.

Loading...