english

Kaart schaliegasvrije gemeenten en provincies Nederland

De kaart van het verzet tegen boorplannen voor de winning van schaliegas in Nederland - onder lokale overheden. Per 7 oktober 2014 gaat het al om 221 gemeenten, 9 provincies en 1 waterschap, die zich schaliegasvrij hebben verklaard. Het aantal blijft oplopen. Bekijk voor de actuele stand en de specifieke moties tegen schaliegas ook ons Factsheet Schaliegasvrije Gemeenten.

Download publicatie

kaart-schaliegasvrije-gemeenten.jpg — 444 KB
Loading...