english

Inbreng voor het rondetafelgesprek gaswinning Groningen op 17 mei 2018

Milieudefensie gaf input tijdens het rondetafelgesprek over de gaswinning in Groningen op 17 mei 2018.

Wat is een rondetafelgesprek?
Om een goed besluit te nemen, is het voor Kamerleden belangrijk dat ze over de juiste informatie beschikken. Vaak hebben Kamerleden genoeg aan rapporten, artikelen en verslagen. Soms is het ook nuttig om met experts te praten. Daarom vinden er regelmatig zogeheten rondetafelgesprekken plaats. Uitgenodigde (ervarings)deskundigen zitten dan met de Kamerleden aan tafel. De genodigden mogen kort toelichten hoe zij over het onderwerp denken. Kamerleden kunnen hierop reageren met vragen. Uiteraard kunnen de genodigden ook op elkaar reageren of elkaar aanvullen. Een rondetafelgesprek is in principe openbaar. In tegenstelling tot veel andere overleggen wordt er van een rondetafelgesprek geen verslag gemaakt. (Bron: www.tweedekamer.nl)

Foto: Jeroen van Luin (Creative Commons)

Download publicatie
Voorbeeld van de eerste pagina van publicatie 'Inbreng voor het rondetafelgesprek gaswinning Groningen op 17 mei 2018'
inbreng RTG Groningengas Milieudefensie.pdf — 96 KB

Stop investeringen die slecht zijn voor mens en milieu

Het lijkt zo logisch. Dat we als samenleving regels hebben om te voorkomen dat bedrijven zich misdragen. Maar waarom brengen banken en pensioenfondsen dan met jouw geld mensenlevens en het milieu in gevaar? Teken de petitie, dan maken we hier een eind aan.

Loading...