english

Hoe groen is het nieuwe kabinet?

Donald Pols, directeur van Milieudefensie, stroopt zijn mouwen op en vertelt wat hij van Rutte III vindt. “Rutte III lijkt heel groen. Maar dat zijn ze niet...”

Loading...