english

Hoe de PvdA zich in bochten wringt om fout handelsverdrag CETA te verdedigen

De PvdA steunt het CETA-verdrag, ook wel het Canadese TTIP. “Vrijwel al onze eisen zijn ingewilligd,” zei woordvoerder Jan Vos. Volgens PvdA-minister Ploumen zijn de zorgen over democratie, milieu, voedselveiligheid en banen achterhaald, dankzij een ‘interpretatieve verklaring’ die aan CETA is toegevoegd. Maar die 5 pagina-lange verklaring verbetert niks aan het verdrag. De samenvatting is niks meer dan “we leggen het nog één keer uit”. En daarmee zijn de eisen van de PvdA blijkbaar ingewilligd.

Woensdag, tijdens het overleg van de Tweede Kamer over CETA, moest PvdA-Kamerlid Jan Vos zich in allerlei bochten wringen om uit te leggen waarom CETA inclusief die verklaring alle bezwaren van de PvdA heeft weggenomen.

Worden milieustandaarden beter door CETA?

Milieustandaarden komen onder flinke druk te staan door CETA. Door het investeringshof waar multinationals claims kunnen indienen als ze last hebben van nieuw milieubeleid, door afspraken waarmee multinationals regels kunnen vertragen en verzwakken en doordat onze grenzen open gaan voor Canadese producten met lagere productiestandaarden.

Maar de PvdA gelooft dat CETA leidt tot "minder regels, betere producten en betere milieustandaarden".

Is het claimsysteem ICS een aantasting van onze rechtsstaat?

De bond van Europese rechters vindt het claimsysteem in CETA in tegenspraak is met Europees recht. Vele hoogleraren waarschuwen dat buitenlandse investeerders meer rechten krijgen dan binnenlandse. Milieudefensie net als veel andere organisaties in Canada en Europa, dat overheden terughoudender worden met klimaatbeleid, milieuregels en sociale maatregelen.

Maar de PvdA is buitengewoon tevreden met deze speciale rechtbank voor multinationals. Hun enige wens is nog dat ngo’s er ook toegang toe krijgen. Een sympathiek idee, maar op geen enkele manier een oplossing voor alle bezwaren.

Is ons voorzorgsbeginsel voor veilig voedsel voldoende gewaarborgd in CETA?

Foodwatch vroeg juridische experts om te analyseren of in CETA gewaarborgd is dat wij in de EU producten uit voorzorg kunnen verbieden, omdat er geen zekerheid is of het onschadelijk is. De conclusie van deze juristen: dat is niet zo. CETA maakt het moeilijker om het voorzorgsbeginsel toe te passen.

Minister Ploumen spreekt dat tegen, maar heeft daarvoor geen juridische onderbouwing. Als je het de veiligheid van inwoners van de EU echt belangrijk vindt, dan wil je de onderste steen boven, voordat je akkoord gaat met ondertekening van het verdrag.

Maar de PvdA ziet het probleem niet.

Hebben de vakbonden nog 'een verhaal' met hun kritiek op CETA?

De drie grote bonden FNV, CNV en VCP hebben dinsdag - samen met ons, andere ngo's en de Consumentenbond - nog glashelder laten weten wat hun kritiek is. CETA in de huidige vorm kan "een ernstige bedreiging vormen voor milieu, publieke diensten, arbeidsnormen en de veiligheid van consumenten."

Maar de PvdA zei woensdag dat de vakbonden met hun kritiek "geen verhaal" meer hebben. En dat in Canada het recht om als werknemer collectief te onderhandelen niet beschermd is, daarover zegt de PvdA: “dat is ook echt iets Nederlands”.

Kom in actie. 22 oktober op het Museumplein

Met steun van de PvdA, VVD en D66 kan minister Ploumen op 27 oktober het CETA-verdrag gaan ondertekenen.

Maar mogelijkheden om dit ondemocratische, klimaatvervuilende, foute handelsverdrag tegen te houden zijn er nog steeds.

Daarom gaan we onverminderd door met ons protest tegen CETA en andere foute handelsverdragen. Zaterdag 22 oktober demonstreren we op het Museumplein in Amsterdam. Omdat het tijd is om een andere weg in te slaan, de weg naar een duurzame en eerlijke economie.

Kom ook naar de Klimaatmars

Op 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!

Blijf niet aan de kant staan
Loading...