english

Heldergroene visie op duurzame brandstoffen

De brandstofvisie van Milieudefensie, Natuur & Milieu, Greenpeace, WNF en IUCN Nederland uit 2015. De 5 milieu-organisaties schetsen hoe we de omslag naar schone energie kunnen maken: maximale inzet op elektrisch vervoer en alleen als dit niet mogelijk is, kiezen voor echt duurzame biobrandstoffen.

heldergroene visie op duurzame brandstoffen.pdf — 4953 KB
Loading...